Rozšířený program suchoběžných rotorů

„CSG-2“ se jmenuje nová konstrukční řada suchoběžných šroubových kompresorů firmy KAESER. Dodávaná množství dvoustupňových strojů s hnacími výkony od 37 do 90 kW dosahují od 5,4 do 13,1 m³/min, hodnoty tlaku od 4 do 10 bar (p). Společně s dosavadními konstrukčními řadami „DSG-2“ a „FSG-2“ nyní pokrývají suchoběžné rotory Kaeser dodávaná množství od 5,4 do 50 resp.od 3,2 do 50,8 m³/min u strojů s regulací otáček.

Šroubový kompresor CSG-2
Nové suchoběžné šroubové kompresory „CSG-2“ mají dlouhou životnost, jsou energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Koncept stroje zařízení „CSG-2 umožňuje vysoce účinnou výrobu stlačeného vzduchu tam, kde se suchoběžné kompresory předpokládají. Modely jsou chlazené buď vzduchem nebo vodou. Kromě toho jsou k dispozici pro použití s kolísavou spotřebou stlačeného vzduchu také verze „SFC“ s regulací počtu otáček.

Základem každého „bezolejového“ kompresoru je celosvětově vyzkoušený za sucha stlačující dvoustupňový blok šroubového kompresoru. Robustní a spolehlivý, zaručuje vysokou hospodárnost po celou dobu životnosti. Zvláštnost snižující náklady spočívá v homogenní, až do 300 °C tepelně odolné vrstvě „Ultra Coat“ šroubových rotorů. Ta je také vysoce odolná proti otěru. Tak zůstávají její těsnicí a ochranný účinek a tím také dodávané množství kompresoru po mnoho let konstantní. Nevyžaduje tedy po dlouhém používání více energie k výrobě jmenovitého dodávaného množství než na začátku. To znamená příznivé celkové náklady. K tomu přispívá také cenově příznivá možnost chladit zařízení vzduchem a to až do 45 °C okolních teplot.

O spolehlivý a energeticky efektivní provoz pečuje u konstrukční řady „CSG-2“ nové interní řízení „Sigma Control 2“ na bázi průmyslového PC. K dalším úsporám energie přispívá několik volitelných způsobů regulace, časový spínač a funkce změny základního zatížení. Precizně pracující elektronické čidlo tlaku kromě toho dovoluje volbu užší spínací diference a tak opět úsporu energie. Ale ještě další výhody nabízí „Sigma Control 2“. Variabilní rozhraní a poprvé použité také nasunovací komunikační moduly zvyšují flexibilitu při napojení na systémy managementu stlačeného vzduchu překrývající stroje, na počítačové sítě, případně na systémy dálkové diagnózy a dálkových kontrol jako teleservis. Komunikace se zařízením na místě nasazení usnadňuje velký displej. Slot na karty pro paměťové karty SD urychluje vytřídění datové paměti a aktualizace software. K tomu ještě čtečka RFID dovoluje standardizaci servisu, další zvýšení kvality servisu a jeho profesionální zajištění. „Sigma Control 2“ je kompetentní také pro kontrolu kompresoru.

Kompresory se pohánějí motory IE3 „Premium Efficiency“, které jsou známé svojí vysokou energetickou efektivitou. Čidla PT 100 pro měření a kontrolu teploty vinutí motoru patří rovněž k výbavě. Tak se může plně využívat dovolená četnost spínání motoru a minimalizovat drahé doby volnoběhu.

Na druhém stupni stlačování se ve prospěch spolehlivé kvality stlačeného vzduchu a delší doby životnosti používají rotory z ušlechtilé oceli. Výhodou je také to, že se sání vzduchu reguluje hydraulicky ovládanými sacími ventily. Tím odpadá pravidelná výměna pneumatických membrán. Kromě toho zajišťují pulzační tlumiče bez vláken extrémně nízkou ztrátu tlaku a spolehlivou kvalitu stlačeného vzduchu bez kontaminace stlačeného vzduchu.

Také v otázce hlukových emisí ukazují zařízení „CSG-2“ co dnes technika dokáže. Pomocí počítačem podporovaných měřicích postupů se podařilo cíleně podchytit zdroje hluku a minimalizovat emise hluku zařízení.

05. 01 15 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubový kompresor CSG-2

Nové suchoběžné šroubové kompresory „CSG-2“ mají dlouhou životnost, jsou energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 433 KB)