Šroubový kompresor FSD také s regulací otáček

Tam kde se stlačený vzduch spotřebovává ve velkém, je požadována více než kde jinde nejen jeho spolehlivá ale také hospodárná a leckdy velmi přizpůsobivá produkce. Šroubovým kompresorem FSD 571 SFC nabízí Kaeser stavebnicový prvek systému stlačeného vzduchu, který je přizpůsobený přesně tomuto požadavku. Až do dodávaného množství 54 m³/min může být nyní použita velmi flexibilní regulace otáček.

Šroubový kompresor FSD
Se šroubovým kompresorem FSD 571 SFC může být nyní použita regulace otáček až do 54 m³/min dodávaného množství. Kromě toho nabízí zařízení všechny výhody systémových prvků pro efektivní zásobování tlakovým vzduchem, jako vzduchové chlazení snižující náklady a energeticky hospodárný pohon 1:1.

Regulace otáček se velmi rychle zaplatí především tím, že efektivně a spolehlivě pokryje nepravidelně přicházející špičky potřeby odběru tlakového vzduchu. V mezích velkého regulačního rozsahu těchto zařízení verze SFC se jejich dopravní výkon neustále optimálně přizpůsobuje aktuální spotřebě stlačeného vzduchu.
Další důležitou výhodou je vzduchové chlazení tohoto zařízení. Chlazení šroubových kompresorů vzduchem je až o 60 procent nákladově výhodnější než chlazení vodou. Nové šroubové kompresory FSD umožňují využívat této výhody i při hnacích výkonech nad 250 kW. Umožňují to díky vysoce účinnému chladicímu systému společnosti Kaeser, u kterého radiální ventilátor nasává přes chladič chladný okolní vzduch. Proto není chladicí vzduch předehříván a je zajištěn optimální účinek chlazení. Chladicí systém pracuje bez problémů také při extrémních okolních teplotách až +45 °C.  Tím však nejsou přednosti modelů FSD zdaleka vyčerpány. Naopak se neuzavírají před žádným přáním také v bodech energetické efektivity, malých nárokům na prostor, nižších emisí hluku, jednodušší, pro údržbu snadnější konstrukce a spolehlivosti.

Základ optimalizované hospodárnosti zařízení FSD tvoří efektivní bloky šroubových kompresorů se světově uznávanými "Sigma Profily". Bloky kompresorů jsou bez přenosových ztrát převodů poháněny přímým náhonem 1:1 energeticky úsporným motorem IE3 s nízkými pro materiál šetrnými otáčkami 1490 min-1. Náhon 1:1 znamená: motor a blok kompresoru jsou spolu spojeny přímo spojkou a pracují ve stejných otáčkách. To výrazně snižuje spotřebu energie a nároky na údržbu stejně jako hlučnost zařízení. Hlučnost je mimo jiné znatelně snižována vysoce účinným chladicím systémem s inovačním vedením vzduchu a radiálním ventilátorem. Ačkoliv ventilátor spotřebovává méně energie než běžné axiální ventilátory, převyšuje jeho zbytkový tlak pro kanály odváděného vzduchu ostatní konvenční zařízení o faktor čtyři. Modely FSD lze ale dodat také s vodním chlazením.
Na průmyslovém PC založený systém "Sigma Control 2" slouží jako interní kompresorové řízení. To sebou přináší dodatečné úspory energie, znovu snížené nároky na údržbu, jakož i zvýšenou provozní spolehlivost a pohotovost kompresoru při jeho snadné obsluze. "Sigma Control 2" navíc optimálně komunikuje s nadřazeným, rovněž na bázi PC založeným řídicím systémem "Sigma Air Manager". Ten zajišťuje při minimálních - a tím energeticky úsporných - spínacích diferencích nanejvýš flexibilní, efektivní souhru až 16-ti kompresorů, snižuje doby chodu naprázdno a umožňuje podrobný přehled o nákladech na stlačený vzduch.
Za předpokladu správného plánování a přizpůsobení všech prvků systému stlačeného vzduchu, nabízejí kompresory FSD dobrý základ pro značné úspory energie od 30 procent a více oproti běžným řešením.

06. 03 07 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubový kompresor FSD

Se šroubovým kompresorem FSD 571 SFC může být nyní použita regulace otáček až do 54 m³/min dodávaného množství. Kromě toho nabízí zařízení všechny výhody systémových prvků pro efektivní zásobování tlakovým vzduchem, jako vzduchové chlazení snižující náklady a energeticky hospodárný pohon 1:1.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 522 KB)