Nová konstrukční řada šroubových kompresorů FSD

Kde se stlačený vzduch spotřebovává ve velkém, záleží ještě více než kde jinde nejen na spolehlivé, nýbrž také na efektivní výrobě. S novými, na místo úspornými, šroubovými kompresory FSD nabízí Kaeser právě tak výkonově silné jako efektivní systémové stavebnicové bloky stlačeného vzduchu, které jsou přesně optimalizované na tento požadavek. Až do dodávaného množství kompresoru 57 m³/min se nyní vedle energeticky úsporného pohonu 1:1 může také využít nákladově nenáročné vzduchové chlazení.

Šroubový kompresor FSD
S novými šroubovými kompresory FSD je nyní možné použít vysoce efektivní vzduchové chlazení kompresorů také při výkonu hnacího motoru nad 250 kW a do dopravovaného množství až 57 m³/min. Kromě toho nabízejí zařízení všechny přednosti moderních systémových stavebnicových bloků pro energeticky úsporné a nákladově optimální napájení stlačeným vzduchem.

Vzduchové chlazení šroubových kompreosrů je až o 60% ekonomicky výhodnější než chlazení vodou. Nové šroubové kompresory FSD umožňují využití této přednosti i při větším výkonu hnacího motoru než 250 kW. To je možné díky vysoce účinnému chladícímu systému Kaeser, u kterého radiální ventilátor nasává přes chladiče studený okolní vzduch. Tím se chladící vzduch nepředehřívá a dosahuje optimálního chladícího účinku. Chladící systém pracuje bez problémů také při extrémních teplotách prostředí až do +45°C. Tím však nejsou přednosti modelů FSD zdaleka vyčerpány. Naopak se neuzavírají před žádným přáním také v bodech energetické efektivity, malých nárokům na prostor, nižších emisí hluku, jednodušší, pro údržbu snadnější konstrukce a spolehlivosti.
Základ optimální hospodárnosti zařízení FSD tvoří jak nově vyvinuté, tak také osvědčené efektivní bloky šroubových kompresorů s celosvětově uznávanými "Profilem Sigma". Kompresorové bloky jsou poháněné pohonem 1:1 bez přenosové ztráty převodového ústrojí, energeticky úsporným motorem IE3 s nízkými otáčkami 1490 min-1 šetřícími materiál. Pohon 1:1 znamená, že motor a kompresorový blok jsou jednoduše vzájemně spojené spojkou, a běhají se stejným počtem otáček. To snižuje potřebu energie a údržby stejně významně jako hladinu hluku. Hladina hluku se mezi jiným citelně snižuje také vysoce účinným chladícím systémem s inovačním vedením vzduchu a radiálním ventilátorem. I když ventilátor spotřebuje méně energie než běžné axiální ventilátory, překračuje jeho zbytková komprese pro odvětrávací kanály běžná zařízení o faktor čtyři. Modely FSD se ale také dodávají s chlazením vodou.
Jako interní řízení kompresoru slouží systém "Sigma Control 2", spočívající na průmyslovém PC. Přináší další úsporu energie, opět snížené náklady na údržbu, a dále zvýšenou bezpečnost provozu a pohotovost kompresoru při jednoduché obsluze. "Sigma Control 2" navíc optimálně komunikuje s nadřazeným řídícím systémem "Sigma Air Manager", který se rovněž opírá o průmyslový PC. Ten se při minimálních - a tím energeticky úsporných - diferencích spínání stará o maximálně flexibilní, efektivní souhru až 16 kompresorů, minimalizuje doby chodu strojů naprázdno, a umožňuje obsáhlou transparentost nákladů na stlačený vzduch.
Protože pro mnohá použití je předností nasazení kompresorů s regulovanými otáčkami, existuje model konstrukční řady také ve verzi s řízením s frekvenčním měničem "Sigma Frequency Control" (SFC). V rámci velkého rozsahu regulace zařízení SFC se jejich dopravovaný výkon neustále optimálně přizpůsobuje aktuální spotřebě stlačeného vzduchu. Za předpokladu správného plánování a sladění všech systémových prvků nabízejí kompresory FSD oproti běžným řešením dobrý základ pro podstatné úspory energie ve výši 30% a více.

27. 06 06 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubový kompresor FSD

S novými šroubovými kompresory FSD je nyní možné použít vysoce efektivní vzduchové chlazení kompresorů také při výkonu hnacího motoru nad 250 kW a do dopravovaného množství až 57 m³/min. Kromě toho nabízejí zařízení všechny přednosti moderních systémových stavebnicových bloků pro energeticky úsporné a nákladově optimální napájení stlačeným vzduchem.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 849 KB)