Stavební kompresor Mobilair 36-G a 45-G

Tam, kde dochází k nasazení tlakového vzduchu, je často zapotřebí i elektřina. Pro takové a další případy použití vyvinul Kaeser stavební kompresory Mobilair 36 a 45 s generátorem. Spojují vysoký vzduchový výkon se snadností používání, nízkými emisemi hluku a úspornou spotřebou paliva. Různé varianty vybavení z nich dělají skutečně univerzální stroje na stlačený vzduch na staveništi.

Mobilní kompresor Mobilair 45
Pojízdný kompresor Mobilair 45 s generátorem dodává zároveň tlakový vzduch a elektrickou energii pro staveniště. Přitom je obzvláště hospodárný a příjemný pro uživatele.

Integrovaný elektronicky regulovaný synchronní generátor umožňuje současný odběr trojfázového a střídavého proudu. Tak se oba kompresory stávají flexibilní malou "elektrárnou" pro staveniště: ve vteřině dodává Mobilair 36 3,6 m³ a Mobilair 45 4,2 m³ stlačeného vzduchu za minutu při 7 bar a v případě potřeby také elektrickou energii pro osvětlení staveniště, svářecí stroje a elektrické nářadí. Generátory nepotřebují údržbu a nechají se podle použití přepnout z trvalého provozu na energeticky úspornou spínací automatiku a obráceně. Mobilair 45 existuje kromě toho také bez generátoru a ve verzi 10 bar s dodávacím množstvím 4,15 m³/min.
Kromě toho nabízejí obě zařízení mnoho techniky zvyšující efektivitu: její základ tvoří energeticky úsporný blok šroubového kompresoru se "Sigma Profilem". Je poháněn bez převodových ztrát přímým převodem 1:1 úsporným, vodou chlazeným naftovým motorem Kubota. Regulátor, který umožňuje přesné přizpůsobení výkonu kompresoru momentální potřebě stlačeného vzduchu, ušetří dodatečně palivo. K dalším technickým znakům se počítají automatické kontroly provozu, bezúdržbové trubkové vedení a sériově protihluková superizolace. Ta splňuje přirozeně předpisy emisí hluku podle směrnice 2000/14/EU.
Různé varianty vybavení umožňují přizpůsobení kompresorů různým druhům použití. K tomu patří podvozky s nájezdovými brzdami s pevnou nebo výškově nastavitelnou ojí, sanice nebo nohy na stroji pro stacionární instalaci a verze pro nízké teploty s použitím do - 25 °C okolní teploty. U zařízení s úpravou stlačeného vzduchu je vyrobený vzduch chlazen na 7 °C nad teplotu okolí. Šikmé uspořádání dochlazovače stlačeného vzduchu ulehčuje odvod vzniklého kondenzátu; odpařuje se pomocí výfukových plynů motoru. Tím se také spolehlivě zabrání zamrzání v chladném ročním období. Aby byla dosažena určená kvalita stlačeného vzduchu, jako třeba pro zásobování čistým vzduchem nebo pro sanaci betonu podle ZTV-SIB, mohou být v připojení na dochlazovač a cyklónový odlučovač vestavěny speciální komponenty pro úpravu, jako např. kombinace filtrů.
Zvláštní výhodu nabízí patentovaná regulace proti mrazu Anti-Frost, která je u obou modelů bez úpravy stlačeného vzduchu a která je sériově dodávaná se zpětným ohřevem stlačeného vzduchu. Ta se v přechodných ročních dobách při nízkých venkovních teplotách pozitivně projevuje tím, že chrání používané pneumatické přístroje před zamrznutím a korozí.
Také ve snadnosti údržby a provedení jsou tyto stroje příkladné: navíc jsou všechna údržbová místa po otevření samonosného krytu karoserie velmi snadno dostupná. Kvalitní pozinkování a práškové lakování zaručují trvalou ochranu proti korozi a dlouhodobému udržení hodnoty zařízení.

23. 04 07 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Mobilní kompresor Mobilair 45

Pojízdný kompresor Mobilair 45 s generátorem dodává zároveň tlakový vzduch a elektrickou energii pro staveniště. Přitom je obzvláště hospodárný a příjemný pro uživatele.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 107 KB)