„Aquamat“ optimalizuje úpravu kondenzátu ze stlačeného vzduchu

Při výrobě stlačeného vzduchu vzniká kondenzát. Ten je podle provozních a okolních pomínek více nebo méně zatížen olejem a částicemi nečistot. Kondenzát ze stlačeného vzduchu musí být před odváděním do sítě odpadních vod upraven podle podmínek pro životní prostředí. Optimalizované odlučovací přístroje "Aquamat" proto nabízejí nejvýše spolehlivé a cenově příznivé řešení.

Odlučovací zařízení Aquamat k úpravě stlačeného vzduchu
Nové odlučovače "Aquamat" upravují kondenzát stlačeného vzduchu nejvýše spolehlivě a cenově příznivě. Okolo 90 % nákladů můžete ušetřit proti nákladům kompletní likvidace specializovaným podnikem.

Aby se z kondenzátu stlačeného vzduchu získala odpadní voda schopná vypuštění, je potřebná odborná úprava podle zákonného stavu. Úprava kondenzátu ve vlastní režii představuje pro uživatele stlačeného vzduchu cenově příznivé řešení. Přesně nato jsou konstruovány nové přístroje řady „Aquamat“, CF 9, 19, 38 a 75. Jejich použití ušetří okolo 90 % z nákladů, které by vznikly při kompletní likvidaci specializovaným podnikem. Přístroje řady "CF" jsou povoleny pro minerální a syntetické oleje stejně jako pro kondenzát ze šroubových a pístových kompresorů; proto mohou být univerzálně používané. Certifikované a zkoušené Institutem stavební techniky v Berlíně nabízejí úpravu podle "úrovně techniky". Pro provozovatele to znamená kromě nejvyšší možné technické také právní jistotu.

Způsob funkce odlučovacího přístroje je právě tak účinný jako spolehlivý: Z "Aquamatu" pod tlakem odváděný kondenzát postupuje přes odtlakovací komoru bez víření do nádrže odlučovače. Tam se přivedené hrubé částice nečistot zachytí, olej se usadí gravitací na povrchu kapaliny a je odveden do záchytné nádrže zajištěné proti přetékání. Tak se předčištěný kondenzát protlačí nakonec filtračním stupněm. Zevnitř ven protékajícím hrubým filtrem jsou v jeho materiálu zachyceny zbylé kapky oleje. Poslední zbytky oleje jsou pak spolehlivě zachyceny ve vložce hlavního filtru. Jako filtrát zůstává voda schopná odvádění, ta opouští "Aquamat" odpadem. K likvidaci je pak jen malý zlomek původního množství: odloučený olej stejně jako vložky filtru (po dosažení doby upotřebení).

Skutečný přínos provozní spolehlivosti odlučovače "Aquamat" prokazují nově koncipované odtlakovací komory a záchytné nádoby oleje, zajištěné proti přetékání. Optimalizovaný filtrační materiál (lepší než běžný filtr s aktivním uhlím) umožňuje vysoký výkon a v neposlední řadě prodloužené intervaly údržby. Technika vložek filtru k tomu usnadňuje údržbu a likvidaci. Podle potřeby (druh konstrukce kompresoru, použitý olej a klimatická oblast) jsou na výběr nové modely "Aquamatu" pro dodávaná množství do 45 m³/min.

14. 03 08 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Odlučovací zařízení Aquamat k úpravě stlačeného vzduchu

Nové odlučovače "Aquamat" upravují kondenzát stlačeného vzduchu nejvýše spolehlivě a cenově příznivě. Okolo 90 % nákladů můžete ušetřit proti nákladům kompletní likvidace specializovaným podnikem.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 164 KB)