Analýza vytížení stlačeného vzduchu – ADA

Vypátráno! – nákladové pasti a šance na úspory

Pomocí naší analýzy vytížení stlačeného vzduchu ADA získáme přesné profily spotřeby vašeho zařízení, a tak stanovíme vašiskutečnou potřebu stlačeného vzduchu – a sice ve všech provozních jednotkách a při různých zatíženích.

  • Zjistíme slabá místa ve vašem stávajícím systému.
  • Poznáme předimenzované instalace.
  • Vytvoříme základ pro další krok k optimální stanici stlačeného vzduchu, výpočet potenciálu energetických úspor.

Lze při tom zohlednit různé rámcové podmínky – ať už si přejete nové zařízení, nebo protože chcete jen prověřit efektivnost vašeho současného zařízení.

ADA – nejmodernější měřicí zařízení

Měřicí zařízení
Nejmodernější technika umožňuje přesná vyhodnocení s podporou počítačů.

Analýza vytížení stlačeného vzduchu

Příkon
Kolik energie odebírá vaše zařízení ve skutečnosti ze sítě?

Analýza vytížení stlačeného vzduchu ADA v detailu

Měřicí přístroj ADA 2
Měřicí zařízení ADA-2

Měřicí přístroj u vás nainstalujeme – jednoduše na základě pronájmu na deset pracovních dnů.

Optron přenáší data bezporuchově na záznamník dat ADA, který ukládá do paměti spínací body pro zatížení/volnoběh kompresorů.

Tento způsob měření je vhodný pro všechny kompresory, i s regulací frekvence.

Měřicí zařízení ADA 20/30
Měřicí zařízení ADA 20 - 30

Pronajaté zařízení ADA 20 měří nepřetržitě objemový proud měřením diferenčního tlaku.

Data archivovaná v zapisovacím přístroji údajů tvoří podklad pro účinnou optimalizaci systému.

ADA 30 je pevně instalované v síti stlačeného vzduchu, údaje se nechají trvale vyvolat na počítači naměřených hodnot.

Záznamník dat ADA: Přesná data s nízkými náklady
Záznamník dat ADA

Audity stlačeného vzduchu zjednají pomocí úsporného moderního záznamníku dat jasno o hospodárnosti systému stlačeného vzduchu, protože přímý zásah do vašeho vedení je zbytečný.

Audit stlačeného vzduchu se SIGMA AIR MANAGER
Audit stlačeného vzduchu se SIGMA AIR MANAGER

Volitelná vizualizace SIGMA AIR CONTROL plus ve spojení se sdruženým řízením SIGMA AIR MANAGER dovoluje permanentní měření poměru zatížení/volnoběh, vytížení a spotřebu energie každého jednotlivého kompresoru.

Všechny parametry stlačeného vzduchu lze zobrazit na běžném počítači s internetovým prohlížečem a exportovat pro provozní kontrolu stlačeného vzduchu. Jejich disponibilita umožňuje regulérní audit stlačeného vzduchu.