S KAESER spolehlivě nařízením o F-plynech

Změna nařízení o F-plynech EU 517/2014 staví výrobce , servis a provozovatele před významné výzvy.
Obzvláště Vy jako provozovatelé je musíte znát a dordržovat, abyste včas naplánovali investice a mohli se natrvalo rozhodnout.

KAESER se touto tématikou intenzivně zabývá a nabízí změnu na chladicí prostředek R-513A pro všechny aktuální a následujcí modely a v budoucnosti také jistotu zásobování.

Snížení skleníkových plynů – Phase-Down

Při Phase-Down se jedná o krokové snížení v obchodě používaných částečně fluorovaných skleníkových plynů s cílem snížit jejich spotřebu. Ke změně Phase-Down přikazuje EU příslušný roční podíl každého výrobce chladicích prostředků respektive importérů jako individuální kvótu. Tato kvóta se vyjádří jako ekvivalent CO2 (GWP x hmotnost). Základ představuje rok 2015 – střední hodnota z 2009 až 2012 se 100%. Až v roce 2030 sníží EU kvótu krokově na 21%.

S Kaeser Kompressoren spolehlivě nařízením o F-plynech.

Jaké jsou následky?

Pokud výrobci respektive importéři ve stejné nebo vyšší míře chtějí v EU prodávat, musejí:

  • Aktuální chladicí prostředek s vysokým skleníkovým potenciálem (GWP) stále více odebírat ze sortimentu.
  • Nabízet více chladicí prostředky s nízkým GWP příznivé pro klima.
  • Více provozovat chladicí prostředky bez kvót – pro dnešní kondenzační sušičky však nevhodné.

Následky pro chladicí prostředky s vysokým GWP:

  • Nabídka trhu případně dostupnost klesá. To má za následek, že může dojít k úzkému profilu při zásobování pro údržby a opravy.
  • Ceny stoupají. To vede k vyšším nákladům na údržbu a opravy.

Tak byste měli nyní postupovat:

1. Při novém nákupu: Použít sušičku R-513A
Kaeser Kompressoren používá ve svých kondenzačních sušičkách chladicí prostředek R-513A.

Na základě vysokého skleníkového potenciálu dnešních chladicích prostředků se tak nařízení o F-plynech stará o jejich stále rostoucí nedostatek a tím drastické zdražení. Proto KAESER využívá do budoucna nový ke klimatu přátelský chladicí prostředek R-513A. Změna se realizuje v roce 2019 u všch separátních a integrovaných kondenzačních sušiček.

Se skleníkovým potenciálem právě teď 613 je R-513A mimořádně příznivý pro klima a tím dlouhodobě k dispozici. Změna nezpůsobí žádné relevantní nsledky na dosavadní výkonostní data aktuálních modelů R-134a od KAESER. Tak zůstává zachovaná známá vynikající zatížitelnost sušičky při náročných provozních podmínkách – jako příkladně vysoké teploty nebo znečištění kondenzátoru.

R-513A je kromě jedovatosti také hořlavý. Proto se na provozovatele a poskytovatele servisních služeb nekladou žádné dodatečné požadavky. Změna na R-513A se provádí až nyní, neboť chladicí prostředek a schválení požadovaných komponentů jsou teprve nedávno dostupné pro trh.

2. Nahrazení starší sušičky R-404A

Nařízení o F-plynech omezuje použití chladicích prostředků se skleníkovým potenciálem (GWP) od 2500. Tím je dotčen také chladicí prostředek R-404A v kondenzační sušičce. Od 1. ledna 2020 se nesmí používat v kondenzační sušičce s plnicím množstvím od 10,2 kg již žádné nové zboží k účelu údržby. Od 1. ledna 2030 je používání zcela zakázáno.

Velcí výrobci chladicích prostředků již reagují a více nenabízejí žádné nové zboží. Tím již není dána dostupnost při opravách ani pro malé kondenzační sušičky. Pro R-404A sice existuje náhradní chladicí prostředek, avšak jeho GWP je podobně relativně vysoký. Proto nepředstavuje žádnou dlouhodobou alternativu. Navíc může jeho používání vyžadovat konstrukční úpravy.

Je radno, starší zařízení nepředělávat na náhradní chladicí prostředek, nýbrž aktuálně nahradit. Zcela varujeme před nákupem nové kondenzační sušičky R-404A. KAESER k tomu obšírně poradí a má připravená vhodná řešení.

3. Prevence certifikovaným servisem

Nařízení o F-plynech neuvádí žádné zákazy pro provoz se standardně naplněnými chladicími prostředky. V pravidelém provozu se na kondenzačních sušičkách KAESER nevyskytují žádné úniky netěsností. Proto není nutné pravidelné plnění. Aby se tento stav udržovat tak dlouho jak je to možné, musejí se provádět pravidelné prohlídky. Včasné poznání úniků netěsností a zavedení vhodných opatření poskytují provozovateli výhodu, moci zamezit výpadkům nebo opravám. Tak příkladně vede pomalá ztráta chladicího prostředku, nedostatečné mazání, často k poškození kompresoru. K tomu se musejí na příslušných zařízeních provést kontroly těsnosti.

Ale pozor: Žádný servis chlazení bez certifikovaného odborného personálu a kompletní dokumentace. Nařízení o F-plynech obsahuje značné sankce při odporujícím jednání pro servisní personál, provoz údržby a provozovatele. Dostupné odborné síly jsou však stoupajícími požadavky nařízení o F-plynech velmi dobře vytížené. Proto musejí dodavatelé kondenzačních sušiček nabízet řešení pro efektivní přístup na certifikovaný personál, Servis KAESER je spolehlivý a certifikovaný partner.      

4. R-407C- a R-410A-sušičky mít na očích
Dávejte pozor na to jaký chladicí prostředek vaše kondenzační sušička používá.

R-407C a R-410A se často používají v kondenzačních sušičkách. Tyto pro výrobce obsahují nákladově příznivé chladicí agregáty avšak nevýhody pro provozovatele. Tak je omezena schopnost průtoku při vyšších teplotách. Navíc mají R-407C a R-410A výrazně vyšší GWP než R-134a. Proto se tyto chladicí prostředky zdánlivě silnější postihují zredukováním a cenovým zvýšením.

Náhradní chladicí prostředky s podobnýni vlastnostmi jsou k dispozici ale dosud bez výjimky hořlavé. Aktuální kondenzační sušičky jsou pro použití hořlavých chladicích prostředků nevhodné. Dodatečná úprava je zpravidla nehodpodárná. Proto střednědobě hrozí ztráta opravitelnosti. Přinejmenším však přicházejí v případě úniků netěsností obrovské náklady na opravu na provozovatele. Zařízení se musejí pak eventuálně odstavit. To platí právě tak pro nástavbovou sušičku kompresorů. Před nákupem nových sušiček R-407C a R-410A se varuje. KAESER nabízí alternativy.