Provozní modely

Chytře, spolehlivě, bez starostí

Máte na výběr dva různé provozní modely: Zatímco při kontraktačním modelu SIGMA AIR UTILITY je odpovědnost za tlakovzdušné zařízení kompletně na nás, v případě provozního modelu SIGMA FLEX je na vás. O zbytek se postaráme v rámci smlouvy o provádění služeb.

SIGMA AIR UTILITY

Chytře, spolehlivě, bez starostí

Zákazníci společnosti Kaeser, kteří se rozhodnou pro náš model kontraktace SIGMA AIR UTILITY, ušetří svoje investiční náklady a namísto toho odebírají stlačený vzduch za smluvně dohodnutou cenu za krychlový metr.

Provoz a servis zásobování stlačeným vzduchem společnosti Kaeser přitom ručí za maximální energetickou úspornost a spolehlivost – a to s dlouhou perspektivou, protože zařízení je pod trvalým dohledem naší servisní centrály a my je budeme udržovat na nejvyšší úrovni z hlediska technického i energetického.

Výhody

 • Bez starostí se stlačeným vzduchem: 
  Můžete se soustředit na vaše úkoly – my se postaráme o zbytek.
 • Od fixních nákladů k variabilním: 
  Nemusíte sahat na podnikový majetek a zůstanete likvidní.
 • Zařízení je vždy tak velké, jak potřebujete: 
  Prostě pro vás upravíme kapacitu – směrem nahoru i dolů.
SIGMA FLEX

Plánované a flexibilní

Provozní model SIGMA FLEX vám nabízí možnost používat nové tlakovzdušné zařízení bez investičních nákladů. Získáte tak maximální jistotu pro kalkulace, a přesto můžete profitovat z výhod vysoce moderního tlakovzdušného zařízení, jako je např. nejvyšší možná energetická účinnost. Kompletní servis samozřejmě převezmeme my. Zúčtování probíhá podle skutečné spotřeby.

Výhody

 • Vysoká flexibilita:
  Přizpůsobení zařízení vašim (rostoucím) potřebám je možné kdykoli – i po dobu platnosti smlouvy.
 • Integrace stávajících strojů:
  Do plánu stanice stlačeného vzduchu lze začlenit také existující stroje.
 • Integrovaný servis:
  Obdržíte nejenom tlakovzdušné zařízení, ale také úplný servis, co se týče údržby a oprav.
 • Vždy přehled o nákladech:
  Díky pevně stanovené sazbě máte vysokou jistotu plánování; neočekávané servisní náklady neexistují.