Podmínky používání

Autorské právo

Webové stránky společnosti Kaeser Kompressoren s.r.o., včetně veškerého grafického a textového obsahu, jsou chráněny autorským právem. Jakýkoli způsob použití bez výslovného souhlasu je nepřípustný a trestný.

Text a obrazová data, uvedené v rubrice Podnik / Tisk jsou uloženy v rozlišení vhodném pro tisk a lze je stahovat a ve správných souvislostech zveřejnit pro nekomerční účely i bez konzultace. Redakční zpracování je dovoleno, jakékoliv změny významu obrázků a textu jsou ovšem v každém případě přísně zakázané.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré údaje naší internetové nabídky byly pečlivě zkontrolovány. Snažíme se tuto informační nabídku soustavně rozšiřovat a aktualizovat. Její úplnost, správnost a aktuálnost však nemůžeme zaručit.