Kontejner

Zůstaňte flexibilní.

Důležité informace ke koronaviru COVID-19 a použití stlačeného vzduchu: 

„Je nutno brát na zřetel existenci virů přenášených vzduchem, které, když jsou nasáté do filtru, mají potenciál se rozmnožovat v teplém, vlhkém a nedostatečně upraveném stlačeném vzduchu. Nicméně v této době neexistují žádné známky toho, že by se virus COVID-19 takto choval.“ Výtah ze sdělení ze dne 20.03.2020 společnosti British Compressed Air Society Ltd.

--> Zde je sdělení

Pronajímáme jednotlivé kompresory, dmychadla a zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. Dostupná jsou rovněž kompletní, flexibilně konfigurovatelná zařízení, která se skládají z několika komponentů instalovaných v kontejneru. Všechny naše kontejnery se stlačeným vzduchem jsou připravené k okamžitému připojení a jsou vhodné k venkovní instalaci. Musíte už jen připojit přívod elektřiny, vedení pro stlačený vzduch a odpadní vodu a spustit zařízení.

Veškeré stroje od společnosti Kaeser lze kombinovat se zařízeními jiných výrobců, protože naše zařízení jsou vybavena zpětným ventilem.

Výhody pro vás

  • Flexibilní:
    Vybavení kontejneru je flexibilně konfigurovatelné.
  • „Plug & play“:
    Stačí jen připojit přívod elektřiny, vedení stlačeného vzduchu a odpadní vody a kontejner je připravený k provozu.
  • Možnost kombinací:
    Funguje také v kombinaci se zařízeními jiných výrobců.