Nový projekt

Tak pro vás začíná nová éra

Musíte žít s léta překonanou stanicí stlačeného vzduchu, která už nevyhovuje současným požadavkům? Nebo plánujete něco nového a hledáte řešení se skvělou dlouhodobou hospodárností?

Jako váš zkušený partner pro systémová řešení stlačeného vzduchu se umíme vžít do každého scénáře a vedle zásobování stlačeným vzduchem máme vždy na paměti váš provoz jako celek. Pomůžeme vám tak dát optimální podobu vaší budoucnosti se stlačeným vzduchem – ať už máte 2, nebo 20 000 spolupracovníků.

Výhody pro vás

  • Přesně na míru! Vše z jedné ruky:
    Jako poskytovatel tlakovzdušných systémů dodáváme nejen kompresory nebo komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu, nýbrž také řídicí techniku a v případě zájmu také kompletní infrastrukturu.
  • Naše zkušenosti váš úspěch:
    Od dolů po pivovary, od Bavorska po Bahrain – naši zákazníci profitují z naší zkušenosti globálního hráče – ve všech myslitelných odvětvích a za všech místních podmínek.
  • Dlouhodobá úspora nákladů:
    Optimální poradenství, technický náskok ve výzkumu a výrobě a vysoce efektivní servisní organizace, která chrání před prostoji: Zákazníci společnosti Kaeser profitují z nízkých nákladů po dobu celého cyklu životnosti.