Řízení

Spínací centrála pro vaše zásobování stlačeným vzduchem a klíčová technologie pro Industrie 4.0

Řízení SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligence) a SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centrální inteligence) zajišťují efektivní souhru všech komponentů vašeho tlakovzdušného zařízení. Protože zde můžete dosáhnout největších úspor energie. Pro takovou komplexní úlohu jsou požadovány schopnosti inteligentních počítačů. Vaše úlohy:

  • permanentní snižování spotřeby energie po celou dobu životnosti zařízení (výpočet nejefektivnější varianty činnosti na základě simulace)
  • řízení jednotlivých komponentů v rámci jedné stanice
  • management stlačeného vzduchu a nákladů na stlačený vzduch
  • komunikace mezi nejrůznějšími komponenty systému

Naše řízení v přehleduŘízení kompresoru

Řídicí systém kompresoru SIGMA CONTROL 2

S interním řízením SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligence, dodavatel dat pro centrální inteligenci SIGMA AIR MANAGER 4.0) lze výkon kompresoru přesně přizpůsobit příslušné spotřebě stlačeného vzduchu.

  • Koordinuje a optimalizuje souhru mezi výrobou a spotřebou stlačeného vzduchu
  • S různými předem naprogramovanými a energeticky úspornými systémy řízení
  • Možnost managementu efektivity tlakovzdušného zařízení
Rychlý vstup
Řízení kompresoru

Sdružené řízení

Sdružené řízení SIGMA AIR MANAGER 2

Systém řízení stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0 kontroluje a ovládá všechny komponenty vašeho tlakovzdušného zařízení s cílem maximálních úspor nákladů

  • Možnost zlepšení kvality tlaku a automatického přizpůsobení dodávaného množství při kolísající spotřebě
  • Permanentní přesné nastavení ve smyslu energetického optima
  • Předvídaná technická údržba prováděná odborníky společnosti Kaeser zabraňuje neplánovaným prostojům.

Rychlý vstup
Sdružené řízení