Právní pokyny k ochraně dat pro marketingové účely

 

Vaše osobní údaje se u nás pro účely marketingu shromažďují, ukládají a zpracovávají, což nám umožňuje zajistit pro vás relevantní informace.

Zodpovědný je podle článku 4 (7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 272 706 821

Účelem shromažďování, ukládání a zpracování osobních dat jsou zasílání zákaznických časopisů, pozvání nebo mailingů v poštovní a/nebo elektronické formě nebo telefonického volání k odsouhlasení termínů. Pokud si některou z těchto cest nepřejete, prosíme o krátkou informaci na Mirek.Benes@kaeser.com.

Pro marketingové účely zpracováváme výlučně Vaše následující data: Příjmení, jméno, firma, funkce, adresa firmy, e-mailová adresa a číslo telefonu a také informace o tom, jak si přejete být kontaktován.

KAESER bude Vaše data podle článku (4 a 9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávat v odděleních odbytu, servisu a marketingu. Pro případ nutnosti, můžeme předat Vaše osobní údaje předat na námi pověřené obchodní partnery, kteří s námi spolupracují při zpracování Vašich žádostí. Předávání Vašich osobních dat na jiné třetí strany neprovádíme bez Vašeho souhlasu.

Do zemí mimo EU (země třetího světa) nebo mezinárodní organizace podle článku (44) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se Vaše osobní data předávají pouze se souhlasem z Vaší strany, např. nabídky od zahraničního zastoupení. Pro případ zprostředkování osobních dat do zemí třetího světa mimo EU podle článku (44) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zajišťuje KAESER KOMPRESSOREN SE tak, že dodržuje pokyny článku (45) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Právní podklad podle článku (6) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 pro zpracování Vašich dat je daný tím, že máme od Vás předložené aktuální prohlášení souhlasu nebo že jste jako stávající zákazník také v minulosti obdrželi marketingové podklady. Podle článku (21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 můžete proti zpracování Vašich dat k marketingovým účelům kdykoliv vznést námitku na Mirek.Benes@kaeser.com.

Pokud bychom na základě smluv s Vámi nebo na základě zákonných předpisů byli nuceni Vaše osobní informace udržovat déle, budeme tyto informace pro marketingové účely blokovat.

Podle článku (15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máte právo na informaci, opravu, vymazání a omezení zpracování Vašich dat. K tomu se prosím obraťte na následující adresu:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 272 706 821
Fax: +420 272 690 707
E-Mail: Info.Czech@kaeser.com.

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních dat, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.