Stlačený vzduch ze společnosti Kaeser Kompressoren pro Mléčnou dráhu mlékárny Ammerland
Mlékárna Ammerland

Vše jde jako po másle. Stlačený vzduch pro „mléčnou dráhu“

Stlačený vzduch „Made in Germany“ Mlékárna Ammerland expanduje díky rekuperaci tepla od společnosti KAESER.

Mlékárna Ammerland v Dringenburgu nedaleko Oldenburgu funguje jako družstevní podnik, vedený výhradně farmáři z přilehlého regionu. Jedná se o tradiční mlékárnu, která vyrostla v zemědělské oblasti a postupem doby se proměnila v moderní podnik, který nezadržitelně dále roste.

V roce 2013 svážela mlékárna mléko od chovatelů dobytka z okolí do mlékárny již 90 vlastními cisternovými vozy – za rok tak přepravila téměř 1,4 milionu tun mléka. Oproti předchozímu roku 2012 to je nárůst o 7,3 procenta. A sestupný trend není na obzoru.

Co je na jedné straně důvodem k radosti, to je na druhé straně příčinou potíží. Mlékárna musí růst současně s rychle se zvyšující poptávkou. A to rychle.

Potřebujeme spolehlivý stlačený vzduch, který vyhoví přísným hygienickým předpisům

Jedním důsledkem zvyšující se výroby je růst a rozšiřování komplexu budov. Zároveň stoupá spotřeba stlačeného vzduchu ve výrobě sýrů a másla. Výrobní linky pro nejrůznější druhy sýrů se nezastaví. To sebou přináší velkou spotřebu řídicího vzduchu, který musí být vždy k dispozici s vysokou spolehlivostí a v konstantně vysoké kvalitě. Zvláštní výzvu však v mlékárně představují přísné hygienické předpisy pro výrobu potravin.

Stlačený vzduch od Kaeser Kompressoren pro přísné hygienické předpisy pro výrobu potravin
V mlékárně panují přísné hygienické předpisy pro výrobu potravin.
Energetické úspory - jde zde však ještě něco udělat?

Při výrobě sýrů je kromě jiného zapotřebí velké množství teplé vody: Při výrobě plátkového sýra se používá jako voda k omývání řezů, pro dosažení homogenní struktury. Kromě toho se takzvaná brýdová voda, tedy čistá voda která se usazuje při zahušťování mléka, ohřívá pro účely čištění. To je pro společnost KAESER dobrá příležitost, jak uplatnit svoji kompetenci v oblasti rekuperace tepla z horkého odpadního vzduchu kompresorů!

Nové zařízení KAESER již stojí – a pracuje spolehlivě

Kompresory, sušičky a filtrační zařízení jsou dnes umístěny v nové, prostorné hale. V této stanici stlačeného vzduchu, instalované společností KAESER, zajišťují přípravu stlačeného vzduchu suchoběžné kompresory typové řady DSG 220 a FSG 420 ve spolupráci s kondenzačními sušičkami typové řady TH 451. Sušičky a filtry stlačeného vzduchu garantují dodržení přísných potravinářských norem. Také rekuperace tepla pro ohřívání brýdové vody a vody k omývání řezů jede na plné obrátky.

Bezmazný šroubový kompresor v mlékárně Ammerland.
Na místě pracují: DSG 220 a FSG 420 se "suchoběžnými rotory" stejně jako kondenzační sušička TH 451.
Velká pochvala od technického ředitele mlékárny Ammerland

Ralf Leffers, technický ředitel mlékárny, je s výkonem a energetickou účinností nového tlakovzdušného zařízení více než spokojený. „Rozhodnutí pro KAESER bylo přesně to správné“ zdůrazňuje Ralf Leffers. Rozhodujícím kritériem ale nebyla pouze kvalifikovanost a kompetentnost společnosti KAESER. Právě skutečnost, že KAESER KOMPRESSOREN je tuzemský podnik, který dodává stroje v kvalitě „Made in Germany“ bylo pro něho samotného obzvláště důležité.

Rozhodnutí pro KAESER bylo přesně to správné.
Ralf Leffers, mlékárna Ammerland

V daném okamžiku je mlékárna Ammerland nejlépe připravená na další růst. Ostatně ji čeká vývoj nové řady sýrů a také rozšíření dodávek mléka až do domu! Kvůli zásobování stlačeným vzduchem si ale vedení mlékárny už starosti dělat nemusí.

Zde přejděte k výrobkům