Čisticí nádrž v čističce odpadních vod Manching.
Dmychadlo pro přívod kyslíku do provzdušňovací nádrže

Pokrýt potřebu vzduchu flexibilněji a efektivněji!

Komunální úprava odpadních vod – Manching

Výměna starých vzduchových kompresorů v komunální čističce odpadních vod se zaměřením na úsporu energie a vysokou toleranci při krátkodobých výkyvech stlačeného vzduchu. 
Řešením je výroba stlačeného vzduchu od jednoho dodavatele pro vyšší disponibilitu.

Zadání úkolu:

Výměna starších kompresorů na komunální čističce odpadních vod (populační ekvivalent 41 000). 

Při pořizování nových strojů se kromě úspory energie kladl důraz na vyšší toleranci vůči krátkodobým výkyvům tlaku a na široký regulační rozsah, který umožní co nejefektivnější pokrytí celkové potřeby vzduchu.
Stlačený vzduch se vyrábí centrálně a společným potrubím je pomocí regulačních clonových šoupátek rozdělován do příslušných oblastí.

Řešení:

Prvním krokem projektových inženýrů společnosti KAESER bylo shromáždění potřebných provozních dat. Patří sem časový průběh dodávaného množství a provozního tlaku. Výsledky ukázaly, že největší možné regulovatelnosti a úspory energie by bylo možné docílit pomocí rozdělení zatížení na několik strojů odstupňovaných podle výkonu a druhu pohonu.

Při tlakové diferenci 560 mbar bylo dosaženo regulačního rozsahu 280 až 3150 m³/h, tzn. nastavitelného rozsahu více než 1:11. Byla instalována dvě dmychadla s rotačními písty model DB 236C-OFC (s měničem frekvence) a dvě DB 236C-STC (se spouštěčem Y/D). Nadřazené řízení  model SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordinuje provoz jednotlivých strojů ve sdružení podle okamžité potřeby a současně maximálně efektivně. Nadřazené řízení SAM je vybaveno softwarem, který je upraven speciálně pro provozní chování nízkotlakých kompresorů.
Přes připojení k systému pro řízení procesů provádí řízení regulaci klouzavého tlaku.

Nahrazení starého tlakovzdušného zařízení stanicí stlačeného vzduchu Kaeser v čističce v Manchingu.
Výsledek:

Podle údajů vedoucího čističky bylo při zpětném posouzení velmi výhodné získat v rámci renovačních činností určité množství vzduchových zařízení od jednoho dodavatele. 

Tak se nejenom snížil počet komunikačních a stavebních styčných míst, ale také se odborné znalosti strojů a technického řízení soustředily do několika málo rukou. Při eventuálních případech servisu se tím zvyšuje disponibilita zařízení.

Nová stanice s dmychadly s rotačními písty od Kaeser Kompressoren v čističce odpadních vod Manching.