Dno plastové dózy od firmy Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Zároveň několikanásobně trvanlivý

Zároveň několikanásobně trvanlivý!

Už jste se někdy podívali na dno plastového obalu, ze kterého možná právě teď mlsáte gumové medvídky, sušenky nebo oplatky? Málokdo to ví, ale za tím, co je tam k vidění, se skrývá německý výrobce, jehož inteligentní řešení systému stlačeného vzduchu by mohlo být inspirací i pro vás.

Podíváte-li se na dno obalu, možná objevíte logo firmy Fürst. Rodinný podnik, který řídí už třetí generace majitelů, s hlavním výrobním závodem ve franckém Hallerndorfu a pobočkami ve Francii. Před nedávnem se nechala firma Fürst certifikovat podle směrnice pro management hospodaření s energií ISO 50001. Při tom byly veškeré interní procesy přezkoumány, modernizovány a zdokonaleny. Výsledkem byla výrazná úspora nákladů. V rámci této certifikace bylo také zásobování stlačeným vzduchem uvedeno na nejnovější stav techniky. Kromě výrazně nižších nákladů na energie je nyní firma nejlépe připravena na budoucnost, a to i s ohledem na koncepci Industrie 4.0.

Nejvyšší požadavky na kvalitu a efektivitu

Ve společnosti Fürst se vyrábějí vstřikovacím litím obaly pro potravinářský průmysl. To znamená nejvyšší požadavky na kvalitu výrobku a celý proces výroby. Výroba v Německu musí být zároveň i maximálně efektivní, aby obstála v tvrdé mezinárodní konkurenci na trhu s obaly.

Nadja Fürst je dcerou nynější majitelky firmy a takříkajíc čtvrtá generace rodiny, která v podniku právě začíná. Je v podniku odpovědná za management kvality. „Kvalita má pro nás nejvyšší prioritu. Vedle ní je zvlášť důležitá také trvanlivost,“ říká. „Nejenom u našich výrobků, ale také ve výrobním procesu. Tak jako u našich nádob dbáme na to, aby byly těsné, vhodné pro mytí v myčkách a opakovaně použitelné, a tak dosahovaly co nejdelší životnosti, tak dbáme také na šetření zdroji ve výrobním procesu.“

Výroba pomocí pneumatického systému ve firmě Fürst GmbH.
Stlačený vzduch jako hlavní forma pohonu

Stlačený vzduch se ve firmě Fürst používá všude ve výrobě. Počínaje přepravou materiálu až po vyfukování a odebírání hotových produktů. Nachází uplatnění stejně jako vakuum. Jako hlavní forma pohonu zaujímá v kalkulaci velkou položku. Proto je pochopitelné, že Nadja Fürst chtěla zásobování stlačeným vzduchem, které bude pracovat pokud možno energeticky úsporně ale přesto spolehlivě a s nejvyšší kvalitou.

Po zevrubném auditu stlačeného vzduchu, který detailně rozklíčoval potřebu podniku, byla stanice stlačeného vzduchu ve firmě Fürst koncipována podle nejnovějšího stavu techniky – včetně všech vlastností, které by současná moderní stanice měla dnes nabídnout. V popředí je samozřejmě vysoce kvalitní spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem, efektivita a úspora nákladů.

Vyšší potenciál díky řízení SIGMA AIR MANAGER 4.0

Instalací nového kompresoru, přesně přizpůsobeného potřebě stlačeného vzduchu, se zvýšila účinnost výroby stlačeného vzduchu a montáží systémů stabilizace tlaku a nových sušiček byla realizována koncepce permanentního zabezpečení kvality stlačeného vzduchu.

Před realizací neměla stanice stlačeného vzduchu u firmy Fürst žádné zařízení překrývající systém řízení. Instalace řízení Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) nyní otevírá další potenciál se zřetelem na zvyšování účinnosti, snadnost údržby, propojení a řízení ve smyslu koncepce Industrie 4.0, později s možností předvídané údržby.

Základnu tvoří kompresory a komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu s integrovanými průmyslovými systémy řízení, které mohou všechna data předat do nadřazeného řízení. Toto nadřazené řízení SAM 4.0 může zároveň monitorovat komponenty, okolní podmínky a podmínky výroby a přizpůsobit množství stlačeného vzduchu přesně potřebám provozu. Mimo jiné optimalizuje kvalitu tlaku, upravuje automaticky výkonnost kompresorové stanice při kolísající potřebě tlaku, rozsáhle optimalizuje energetickou efektivitu na bázi regulačních ztrát, spínacích ztrát, flexibility tlaku a udržuje vaši kompresorovou stanici v dobrém stavu pro budoucí servisní výkony, jako je například předvídaná údržba (Predictive Maintenance). Navíc toto řízení nabízí možnost diagnostiky na dálku. To znamená, že pokud si to provozovatel přeje, jsou data neustále odesílána do Machine Operation Center výrobce a zde jsou sledována. Nadřazené řízení analyzuje samostatně příslušnou stanici a podle potřeby odešle hlášení servisnímu týmu, přímo montérovi na místě nebo do ústředního datového centra.

To vše zvyšuje provozní spolehlivost a efektivitu a současně snižuje náklady na energie po celý cyklus životnosti.

Nadřazené řízení překrývající stroje je navíc dimenzováno na možný rozvoj stanice stlačeného vzduchu. Jednoduchá aktualizace softwaru umožňuje rozšíření bez dalších investic do nového hardwaru. Nové komponenty tak můžete připojit na ethernetu založenou sítí SIGMA NETWORK ke sdruženému řízení SAM 4.0 a integrovat je do koncepce Industrie 4.0.

Stanice firmy Kaeser Kompressoren ve společnosti Fürst GmbH.
Úspora nákladů na energie rekuperací tepla

Provedená opatření vedou k úspoře elektřiny ve výši cca 14 500 eur za rok.

S novou stanicí stlačeného vzduchu má společnost Fürst také poprvé k dispozici možnost využít rekuperaci tepla. Využitím odpadního tepla z kompresorů, které vzniká při výrobě stlačeného vzduchu, lze vytápět celý kancelářský komplex a tím uspořit topný olej. To vede k další úspoře nákladů na energie ve výši asi 5400 eur za rok.

Nadja Fürst je s novým zařízením velmi spokojená a také velmi zvědavá na další vývoj. „Jsme to koneckonců my, kdo rozhodujeme, jak budeme zacházet s výrobkem, a tedy i se zdroji, které máme k dispozici,“ říká. „Zda výrobek zahodíme nebo použijeme znovu, jak jej vyrobíme a jak zacházíme se zdroji, to vše začíná v hlavě.“

Zde přejděte k výrobkům: