Čistička odpadních vod s populačním ekvivalentem 85 000 v Kitzingenu.
Komunální čistička odpadních vod Kitzingen

Snížit spotřebu energie při výrobě stlačeného vzduchu!

Dmychadlo pro přívod kyslíku do provzdušňovací nádrže

Snížení spotřeby elektrické energie o více než 20 procent! Umožnila to pouze modernizace starého zařízení na stlačování vzduchu novou dmýchací stanicí od Kaeser Kompressoren.

Zadání úkolu:

Po zhruba 14 letech provozu nastala na komunální čističce odpadních vod s populačním ekvivalentem 85 000 modernizace centrální dmýchací stanice. Čtyři starší dmychadla s rotačními písty s měničem frekvence produkovala stlačený vzduch, který byl sběrným vedením s regulačními clonovými šoupátky rozdělován do jednotlivých aktivačních zón. Zadáním pro novou koncepci výroby stlačeného vzduchu bylo snížení spotřeby elektrické energie a lepší přizpůsobení zdrojů stlačeného vzduchu pracujících ve sdruženém provozu na silně kolísající sezónní potřebu stlačeného vzduchu, např. při vinobraní. Polovina všech kaskád je provzdušňována nepravidelně. Dále byl vznesen požadavek, aby nové zařízení se všemi nezbytnými provozními komponenty absolvovaly před dodáním kontrolu výkonu podle normy ISO1217, příloha C, resp. E.

Řešení:

Intenzivní analýza časové potřeby vzduchu a provozního tlaku jakož i uplatnění dlouhodobých zkušeností z oblasti techniky stlačeného vzduchu vyústily v řešení, které umožňuje pokrýt každou oblast potřeby s co nejmenším použitím strojů a spouštěním ztrátových měničů frekvence: Dvě šroubová dmychadla model EB 380S-SFC (každé 55 kW, s regulací frekvence), jedno EB 380S-STC (37 kW, spouštěč Y/D) a jedno dmychadlo s rotačními písty BB 89C-STC (11 kW, spouštěč Y/D).
Pro vyráběný stlačený vzduch byl dosažen regulační rozsahu 315 až 5515 Nm³/h (cca 1:17). Sdružené řízení SIGMA AIR MANAGER kombinuje nejefektivnější stroje pro aktuální potřebu. Toto řízení navíc ovládá záložní kapacity pro případ výpadku nebo údržby některého stroje. SIGMA AIR MANAGER komunikuje prostřednictvím datové sběrnice se systémem pro řízení procesů, vyměňuje si provozní a stavová data a současně provádí regulaci tlaku.

Nadřazené řízení strojů Sigma Air Manager od Kaeser Kompressoren.
Výsledek:

Zpětný pohled na srovnávací období posledních let ukazuje, že náklady na výrobu energie poklesly nejméně o 23 procent, což dokonce předčilo očekávání.
Kromě toho zůstala strojovna větraná okolním vzduchem i při německém teplotním rekordu z roku 2015 přesahujícím 40 °C zcela neovlivněna, protože šroubová dmychadla KAESER jsou standardně navržena pro teplotu okolí do 45 °C.
Pokud by přesto nastala potřeba optimalizace mechaniky, řízení strojů, výkonové elektřiny, provozních režimů nebo komunikace dmychadel, existuje nyní kontaktní osoba, která je rychle na místě a může vše analyzovat – podle vyjádření provozovatele je to ve spojení se službou servis KAESER perfektní řešení.

Kompresorová stanice od společnosti Kaeser Kompressoren v čističce odpadních vod v Kitzingenu.