Úchvatné – hlas moře přehluší vítr.

Výrobce varhan Hey z Urspringen/Rhön vsadil při velkém projektu „Vox Maris“ na technologii společnosti KAESER.

Obří varhany „Vox Maris“ v budově Sky Tower v korejském Yeosu byly na výstavu Expo 2012 zhotoveny a postaveny včas. Nyní měl „Hlas moře“ ozvučit celý výstavní areál k Expo 2012 a záliv v Yeosu.

Vox Maris byl až doposud největší projekt výrobce varhan Hey. Nový aerofon se šesti a půl oktávami, vyvinutý pro Expo 2012 v Koreji, se měl stát jednou z hlavních atrakcí a akustickou charakteristikou světové výstavy. Gigantické varhany vybavené 80 měděnými píšťalami vysokými až 10 metrů, odolné vůči větru a vlivům počasí, byly vybudovány v podobě harfy u vnější věže. A k rozeznění potřebují stlačený vzduch.

U moře sviští a fouká vítr. A tomu se mají postavit varhany?

Jasným cílem iniciátorů bylo, aby varhany zněly co nejhlasitěji – a přitom aby poskytovaly vyrovnaný akustický zážitek. To není lehký úkol – zvlášť na břehu moře s nevypočitatelným větrem. Kromě toho se požadovalo, aby se na nich mohlo hrát i se slabším tlakem, například při koncertu s jinými nástroji.

KAESER dělá tlak – od piana po forte.

Řešení bylo nasnadě – kompresor od společnosti Kaeser. Ve firmě Hey už totiž mnoho let odváděl dobrou práci kompresor Kaeser SM 6. Specialista společnosti Kaeser znal radu: úkol splní DSD 202 T, šroubový kompresor, jenž za minutu mobilizuje 20 000 litrů vzduchu. Tlak, který se zde vyvine, je se svými 8 bary tisíckrát silnější než u varhan v kostele. Kompresor DSD 202 T je zároveň dostatečně flexibilní pro tišší tóny.

V den otevření Expo se píšťaly Vox Maris rozezněly v crescendu, které se mohutně šířilo do všech světových stran a bylo slyšet ještě šest kilometrů daleko. Podle Guinnessovy knihy zůstává tato zvuková skulptura se sílou zvuku 138,4 (db). A až dodnes nejhlasitějšími varhanami na světě.