Přiznejte barvu – vsaďte na značku KAESER a ušetříte.
BASF Coatings

Přiznejte barvu – vsaďte na značku KAESER a ušetříte.

S kontraktací dodávek stlačeného vzduchu pracuje společnost BASF Coatings efektivněji.

Kontraktace – pro firmu BASF Coatings pracuje inovativní koncepce stlačeného vzduchu za přiměřenou cenu. Pod značkou Glasurit tento globální hráč vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh kvalitní sortiment inovativních laků a nátěrových hmot.

V chemických závodech, jako je BASF Coatings v Münsteru, je stlačený vzduch nepostradatelný nejen z bezpečnostně technických důvodů. Jeho spolehlivá efektivní výroba je základem produkce. Tak například pohání velké pádlové míchadlo, slouží k čištění vratných kontejnerů, stará se ve spalovně odpadu o nezbytný přívod kyslíku, uvádí do pohybu balicí automaty a mnohé další.

Stlačený vzduch – ale prosím tak spolehlivý a hospodárný, jak je to jen možné.

Stárnoucí tlakovzdušné zařízení podniku nastolilo otázku, kolik peněz bude firma ochotna investovat, aby se s ním dalo počítat do budoucnosti. Vedení nákupu se rozhodlo pro kontraktaci dodávek stlačeného vzduchu s modelem Sigma Air Utility od společnosti KAESER KOMPRESSOREN.

Kontraktace od společnosti Kaeser znamená pouze kupovat stlačený vzduch – jinak nic. Má to tu rozhodující výhodu, že se namísto komplexní kalkulace systému uplatňuje dlouhodobá, pevně stanovená, a tedy spolehlivá cena. To znamená větší transparentnost nákladů. Kromě toho přesné metody měření zaručují, že se započítá jen takové množství stlačeného vzduchu, které se odebere.

Zákazník se už dále nemusí starat o investice a personální náklady na provoz zařízení – velké finanční ulehčení! Tím se opět uvolní kapacity, které jsou pak k dispozici pro hlavní činnosti podniku. Z provozně ekonomického hlediska nabízí kontraktace ještě další, rozhodující výhodu: mění fixní náklady na variabilní, které mohou být přímo daňově uznatelné jako provozní náklady.

Kontraktace znamená také inteligentní management energií.
BASF Coatings pracuje účinněji se šroubovými kompresory Kaeser
Kondenzační sušičky ve stanici se šroubovými kompresory ve firmě BASF Coatings

Přemístění výroby a úpravy stlačeného vzduchu má rovněž kladné důsledky pro energetickou bilanci zákazníka. Protože hospodárnost a energetická účinnost jdou ruku v ruce.

Zvláštní výzvou pro společnost Kaeser, jako odborníka na stlačený vzduch, je v této souvislosti požadavek na optimální rovnováhu mezi spolehlivostí dodávky a energetickou účinností.

Vedle smluvně dohodnutého maximálního odebraného množství 13 305 Nm³/h je však pro zákazníka stanovena pevná cena pouze za odběr 30 milionů Nm³/rok. Navíc spotřebované množství stlačeného vzduchu se zúčtuje na základě ceny za nadměrný odběr, závislé na spotřebě.

Pokud bude zjištěná specifická energetická účinnost komponent pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu lepší než hodnota stanovená v kontraktační smlouvě, bude se společnost KAESER KOMPRESSOREN podílet na úspoře nákladů na energie.

To je férová výzva, jak zvýšit energetickou účinnost, poznamenává Dieter Heeren. Také ve firmě BASF Coatings se každý pozorně dívá, kam a kolik drahocenné energie přichází. Koneckonců podnik ročně spotřebuje 135 000 MWh primární energie ve formě elektřiny a plynu.

Bilance: Management energií a kontraktace se pro podnik vyplatí: roční úspora zhruba 30 000 eur je doložena.