V rámci smlouvy Contracting dodává společnost KAESER stlačený vzduch pro C.A. Picard.
C.A. Picard

Hluboké uvolnění napětí – plechy pro průmysl.

V rámci smlouvy Contracting dodává společnost KAESER stlačený vzduch pro C.A. Picard.

Při výrobě odolných nástrojů a extruzní technologie se ve firmě Picard spotřebuje velké množství stlačeného vzduchu. Kontraktační smlouva se společností Kaeser je zde výhodným řešením dodavatelského vztahu.

Ve firmě C.A. Picard v závodu Remscheid-Hasten vznikají mimo jiné odolné nástroje pro průmysl silikátových výrobků a pro slévárny, vysekávací a lisovací nástroje pro elektronický průmysl.

Často zde vyslovované: „uvolněte se“, znamená, že se musí například dodané plechy nejprve uvolnit od napětí vyvolaného válcováním. Dělá se to stlačeným vzduchem. A ten je zde všudypřítomný. Kalení, broušení, frézování nebo poslední výrobní úprava – bez stlačeného vzduchu to nejde. Největším spotřebitelem jsou brusírny – každá má vlastní vzdušník. Broušený díl se pohybuje pod stlačeným vzduchem řízenou bruskou, aby se dosáhlo maximální rovinnosti.

No tak dobře, nové kompresory – ale nešlo by to také trochu tišeji?

Kapacity jsou tedy plně vytíženy. Přesto už některé starší kompresory nevyhovují požadavkům a měly by se nahradit novými zařízeními. Ale ne všichni zaměstnanci tím byli nadšeni. Nové, výkonnější, by mohly vydávat ještě větší hluk než ty staré.

Tuto námitku mohla nová zařízení od společnosti Kaeser, která jsou vyladěna na minimální emise hluku, hned na začátku vyvrátit: Zvuková kulisa v sousedních halách je výrazně hlasitější než sotva slyšitelné kompresory od společnosti Kaeser. Nová zařízení, pro maximální energetickou účinnost řízená systémem SIGMA AIR MANAGER, dodávají stlačený vzduch tak tiše jak je to jen možné. Nové tlakovzdušné zařízení nyní stojí vedle kalírny: tři šroubové kompresory společnosti Kaeser konstrukční řady ASD 47 T s integrovanými energeticky úspornými kondenzačními sušičkami.

Kontraktace SIGMA AIR UTILITY – chytrý a výhodný paket.

Kontraktační smlouva se společností Kaeser na systém SIGMA AIR UTILITY nabízí zákazníkům mnoho zajímavých předností: Uživatel platí pouze stlačený vzduch. Nemá žádné investiční náklady, nemusí v rozvaze aktivovat žádné tlakovzdušné zařízení a může náklady na stlačený vzduch okamžitě uplatnit z daňového hlediska. Další výhoda: pro bezproblémový provoz a údržbu není potřeba angažovat vlastní personál. Kromě toho pracuje společnost Kaeser neustále na tom, aby svoje zařízení provozovala co nejhospodárněji a nejspolehlivěji. Proces, který nikdy nekončí.