Tři kontejnerové stanice stlačeného vzduchu od Kaeser Kompressoren v Linci.
Smlouva o dodávce stlačeného vzduchu u Aluchemie v Rotterdamu

Uhlí pro hliník

Uhlí pro hliník

Závod Aluchemie v Botleku je pokládán za největšího nezávislého výrobce zákaznicky specifických, vysoce kvalitních uhlíkových anod pro průmysl hliníku. Tři kontejnerové stanice stlačeného vzduchu od společnosti Kaeser na základě smlouvy dodávají pro podnik stlačený vzduch.

Aluchemie je sesterská společnost multinárodního surovinového koncernu Rio Tinto sídlícího v Austrálii. V závodu Rotterdam slouží petrolejový koks a dehtová smola z černého uhlí jako surovina a spojovací materiál pro výrobu anod. Zákazníci Aluchemie jsou především hliníkové hutě v Norsku, Skotsku, na Islandu a v Kanadě.
Poloha podniku na anody u velkého rotterdamském přístavu je ideální, neboť odpadají nákladné pozemní transporty. Henry Visser: „Kontinuálně zde vyrábíme podle ročních objednávek pro přehledný trh. Výrobní proces je opravdu jednoduchý, ale při kolísání kvality surovin musíme dávat pozor, aby to pro naše zákazníky nemělo negativní následky. Z toho důvodu je u nás spolehlivost a kvalita na prvním místě, pro její dodržování sázíme na pružný výrobní proces."

Otevřený kontejner stlačeného vzduchu s viditelnými šroubovými kompresory od Kaeser Kompressoren.
Otevřený kontejner s viditelným šroubovým kompresorem ESD 442 od Kaeser Kompressoren.
Žádný stlačený vzduch? Žádná výroba!

Stlačený vzduch hraje u Aluchemie klíčovou roli. Protože bez stlačeného vzduchu by celý podnik byl mimo provoz. Všechny důležité procesní kroky jsou závislé na stlačeném vzduchu. Počínaje v úpravě hmoty pokračuje použití stlačeného vzduchu až k tak důležitým čisticím zařízením spalin. Nakonec také mnoho kroků konečného zpracování stejně jako balení a odesílání se zakládá na pneumaticky řízených a poháněných zařízeních.

Přitom kupujeme stlačený vzduch stejně jako nakupujeme elektřinu, plyn a vodu.
Henry Visser, Aluchemie

„Přitom kupujeme stlačený vzduch stejně jako nakupujeme elektřinu, plyn a vodu.“ Po skončení leasingové smlouvy s předchozím dodavatelem se Aluchemie rozhodla poohlédnout na trhu po lepším řešení. „Mohli jsme si prohlédnout některé konfigurace od Kaeser Kompressoren, také u jejich zákazníků.“ V průběhu restrukturalizace podniku v Rotterdamu bylo nejsmysluplnější řešení vsadit v budoucnosti na tři stanice stlačeného vzduchu vždy se čtyřmi kompressory (dříve pěti).

Bezproblémový přechod

Tři kontejnerové stanice byly umístěny u Aluchemie. Stanice postavil a vybavil Kaeser Rakousko v Linci a sedlovým návěsem těžké dopravy dodal od Dunaje do ústí řek Rýn-Maas.

Henry Visser: „Kupujeme na základě Kaeser-Contracting-Modells Sigma Air Utility pouze stlačený vzduch.“ Energeticko-technicky se prokázalo firmou Kaeser instalované řešení nejlepší konfigurací. „Krok za krokem jsme přestoupili z předchozího zásobování stlačeným vzduchem na nové. Tak jsme neměli žádný pozorovatelný výpadek, a také jsme nemuseli provádět žádné změny na síti stlačeného vzduchu."

Umístění kontejnerové stanice stlačeného vzduchu u Aluchemie v Rotterdamu.
Kontejnerová stanice stlačeného vzduchu se jeřábem usadila na správné místo.