Nový kontraktační systém stlačeného vzduchu Kaeser Kompressoren pro firmu werner & mertz
Werner & Mertz

Příkladný stlačený vzduch pro značku Frosch

Kontraktací stanice stlačeného vzduchu KAESER se společnost Werner & Mertz připravuje na éru Industrie 4.0.

Málokdo zná název firmy – Werner & Mertz – ale každý zná její výrobky: Erdal a Frosch. Tento inovativní podnik disponuje vysoce moderním tlakovzdušným systémem, který je již dnes připraven k zapojení do sítě ve smyslu koncepce Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – propojení strojů a IT do sítě, které přinese užitek zákazníkům i výrobcům. V případě zásobování stlačeným vzduchem to představuje celkovou koncepci vysoce účinné výroby stlačeného vzduchu. Spojují se všechny prvky od plánování, přes provádění až po předpokládanou údržbu a řídí se tak inteligentně, aby automaticky poskytovaly individuálně požadovaný výkon a kvalitu stlačeného vzduchu, při maximální pohotovosti a efektivitě a současně minimálních nákladech po celou dobu životnosti.

Skrz naskrz udržitelný

Ekologický způsob hospodaření a udržitelnost nejsou pro společnost Werner & Mertz, výrobce produktů pro spotřebitele a profesionální uživatele, jen módním heslem, nýbrž zažitou firemní tradicí. Podle této filozofie jsou nejenom vyvíjeny produkty, které se prodávají pod značkami Erdal a Frosch, ale podle této zásady byla také postavena firemní budova, která byla vyznamenána cenou za udržitelnost. Když nastala potřeba obnovení celého systému stlačeného vzduchu, šlo nejen o to, aby byly nahrazeny velmi rozličné a zastaralé komponenty, ale měly být také realizovány výrazné úspory nákladů. Kromě toho hledala firma řešení, které by zapadalo do filozofie udržitelnosti a energetické efektivity společnosti Werner & Mertz. Úspěšně ho našla u společnosti Kaeser Kompressoren, která nabídla koncepci kontraktace. Při kontraktaci zůstává stanice stlačeného vzduchu majetkem výrobce a zákazník platí jen skutečně odebraný stlačený vzduch. Varianta kontraktace nabízí vedle všech technických aspektů navíc tu výhodu, že se náklady na stlačený vzduch stávají variabilními náklady. Téma Industrie 4.0 sice ještě není ve společnosti Werner & Mertz definováno jako oficiální strategie, ale je již diskutováno. To znamená, že stanice stlačeného vzduchu musí být kompatibilní s technologií Industrie 4.0.

Řešení na míru

Pro integraci tlakovzdušného systému firmy Werner & Mertz do moderního systému řízení nestačí použít jen nějak přizpůsobený počítačový systém. Namísto toho se doporučuje provést nejprve celkovou analýzu, která zohlední všechny relevantní body. Jsou jimi tyto: Spolehlivost provozu, úspora energie, napojení na systém řízení výroby a energie. Podnik se postupem času vyvíjel a starý systém stlačeného vzduchu už nevyhovoval současné výrobě a byl rozptýlen do různých stanovišť. Vzhledem k tomu, že staré zařízení nebylo vůbec vybaveno senzorikou, byl nejprve proveden audit stlačeného vzduchu. Tento analytický systém je s poměrně jednoduchými možnostmi připojení schopen provést na daném zařízení 14denní audit stlačeného vzduchu, a tak určit stávající profil spotřeby, ale také slabá místa starého systému. Počítačový software pak umožňuje vizualizovat chování kompresorů, spotřebičů vzduchu, tlaků a také možných problémů a vypracovat potřebné návrhy na optimalizaci.

Společnost Werner & Mertz se rozhodla pro variantu kontraktace (v tomto případě pro Sigma Air Utility), při které musel podnik pro stanici stlačeného vzduchu pouze poskytnout prostory.

Stanice stlačeného vzduchu Kaeser Kompressoren ve firmě Werner & Merz
Stanice stlačeného vzduchu je ve společnosti Werner & Mertz umístěna v oddělené, dobře větrané budově.
Kompletní kompatibilní zasíťování

Pro systém je důležité to, že jsou instalovány nejen jednotlivé komponenty bez inteligence, nýbrž že jsou jednotlivé kompresory již vybaveny průmyslovými počítači. Ty později poslouží k přenosu dat do nadřazeného systému řízení, jako je například Sigma Air Manager (SAM), které může stanici na základě shromážděných dat samostatně optimalizovat a současně – podle stavu výroby v podniku – rozpoznat potřebný objem vzduchu a příslušně regulovat zařízení.

Tento systém managementu stlačeného vzduchu je ale také rozhraním, kterým prochází veškerá data stanice stlačeného vzduchu. Počínaje provozními údaji všech kompresorů, které v tomto případě předávají data po sběrnici Profibus DP do centrálního správce Sigma Air Manager, ale také údaje o poruchách, profilu spotřeby, hospodárnosti celého systému a připojených periferních zařízení, jako jsou např. sušičky, zařízení na odvádění a úpravu kondenzátu a konečně také sledování okolních podmínek kompresorové stanice. Systém funguje nejen jako sběrač dat, ale podle potřeby může data také předat do stávajícího podnikového řídicího systému, a to přes standardní rozhraní. Pokud provozovatel takový řídicí systém nevlastní, pak je systém schopen, protože je navržen jako webový server, vizualizovat data na běžných počítačích v Internet Exploreru a poskytovat tak uživatelům potřebné informace o spotřebě vzduchu a energie, spuštěných kompresorech, poruchách a nákladech. Je-li potřebné připojení nouzového telefonu, lze je realizovat na tomto datovém rozhraní systému Sigma Air Manager. Pro dosažení absolutně optimálního provozu zařízení systém samozřejmě umí poslat data přes internet do datového centra společnosti Kaeser.

Sigma Network se stará o spolehlivost

Dodatečné zabezpečení nabízí systémy, jako je Sigma Network. Výkonná síť na bázi sběrnice Ethernet, která je bezpečně uzavřená do sebe a umožňuje optimální sledování a efektivní řízení stanice stlačeného vzduchu a rovněž využití ve smyslu technologie Industrie 4.0. Ve společnosti Werner & Mertz sice ještě není tato komponenta nainstalována, ale může být dodatečně přidána.

Toto moderní zařízení splňuje nároky naší firmy – úspory energie, efektivnost, flexibilitu a minimální údržbu.
Günther Heinrichs, vedoucí technik ve společnosti Werner & Mertz
Zařízení avizuje, co potřebuje

Toto datové centrum výrobce je nyní styčným a stěžejním bodem pro všechny další aktivity. Tak například struktura servisu je řízena speciálním servisním modulem. Mezinárodně fungující datové centrum výrobce stanice stlačeného vzduchu rozesílá data do příslušných národních datových center. Ta mohou například přímo koordinovat nouzové zásahy místních montérů, jejichž servisní vozidla jsou vždy vybavena pro odpovídající případy.