Čisticí nádrže čisticí stanice v Lüneburgu.
Čisticí stanice

Šroubové dmychadlo pro úpravu odpadní vody

Přehrát film
Šroubové dmychadlo pro úpravu odpadní vody

Energeticky efektivní úprava odpadní vody bude stále důležitější. Čisticí stanice v Lüneburgu kromě toho chtěla také řešení, které při výkyvech počasí produkuje stabilně vzduch a ten se nechá elegantně regulovat. Jedno šroubové dmychadlo od Kaeser Kompressoren přineslo kromě výrazných úspor energetických nákladů požadované výsledky.

Čisticí stanice dolnosaského hanzovního města Lüneburgu je dimenzovaná pro velikost okolo 325.000 ekvivalentních obyvatel. Má více čisticích nádrží a rozděluje vzduch potřebný pro biologickou úpravu odpadní vody regulačním šoupátkem na nádrže hluboké až 7 m.

Dosud tam byly instalované čtyři klasické turbokompresory každý s výkonem 200 kW pro produkci stlačeného vzduchu pro aktivaci kalu. Provozovatel ovšem hledal řešení, aby mohl řídit řídit produkci vzduchu přímo, dynamicky a v širokém pásmu a nezávisle na extrémních povětrnostních situacích a mohl docílit konstantní vpravování vzduchu.
Protože nejen kompresory produkovaný proud vzduchového množství ale také měřený příkon se zaznamenává a dokumentuje, byl efekt nově instalovaného šroubového dmychadla již po krátké době výrazně patrný.

Šroubové dmychadlo harmonizované s turbokompresory

V čisticí stanici v Lüneburgu bylo šroubové dmychadlo v jednoročním zkušebním provozu podrobeno maximálnímu testu při používání. Protože zde byla přizpůsobená nadřazená řídicí technika na řízení turbokompresorů s nastavením rozváděcích lopatek, potřebovalo to adaptaci softwaru, aby se šroubové dmychadlo řídilo zadáním počtu otáček. Dmychadlo komunikuje s řídicí technikou přes Profibus DP; volitelně by byly k dispozici také Modbus TCP / Profinet IO, DeviceNet, EtherNet/IP nebo klasická kabeláž, také jako možnost regulace tlaku nebo právě jako v případě Lüneburgu, řízení počtu otáček. Pokud dmychadlo dosáhne určité hranice počtu otáček, buď se k tomu turbo připojí nebo se odpojí, aby se zamezilo neefektivnímu překrytí.

Díky nastavitelným časům náběhu nezpůsobuje zvýšení a snížení počtu otáček šroubového dmychadla také žádné pro turbo nepříznivé tlakové špičky. Přímé srovnání výkonu se poskytuje přes fakt, že dmychadlo exaktně nahrazuje dosavadní provoz turba se 4000 - 9000 m³/h, téměř 24 hodin v provozu z toho 12 hodin v monopolním provozu.

Čisticí stanice v Lüneburgu.
Provzdušňovací nádrže čisticí stanice v Lüneburgu.
Až do 15 procent úspory energie

Přednost před možnými úsporami energie má především požadavek na vytvoření přesnějšího konstantního vpravování vzduchu Díky podstatným dynamickým poměrům regulace a skutečnosti, že u dmychadel generovaný objemový proud podstatně méně silný se střídavými sacími tlaky a teplotami kolísá, byl tento cíl dosažen.

Dokonce při extrémních klimatických podmínkách se s odvoláním na elektrotechnika můžou nyní přesně dodržovat požadované procesní hodnoty. Také výrazně nižší vliv kolísání tlaku na regulační chování stroje se po krátké době pozitivně projevilo, což také zjednodušilo řízení. Kromě zlepšení řízení procesu díky měření běžícího proudu vzduchového množství a měření výkonu se může navíc bilancovat výrazná úspora energie.

To ve spojení se šroubovým dmychadlem, které běží s turbem se projeví energeticky při celkovém příkonu tím, že ročně může uspořit okolo 250.000 kWh, což podle celkové roční spotřeby odpovídá asi 10 až 15 procentům. To se shoduje zcela přesně s energetickými úsporami předpovídanými v předchozím poli, neboť díky údaji využitelného objemového proudu a celkového příkonu šroubového dmychadla jsou tyto měřitelně zatížitelné v rámci úzkých tolerancí ISO 1217 příloha E.

Šroubové dmychadlo v čisticí stanici v Lüneburgu.
Šroubové dmychadlo od Kaeser Kompressoren s maximálním objemovým proudem 160 m³/min a maximální tlakovou diferencí 1100 mbar.
Individuální a efektivní

Zda jsou nyní nejlepším řešením šroubové dmychadlo nebo turbokompresor nebo obojí v kombinaci, se může rozhodnout podle četnosti rozdělování potřeby vzduchu (tzn. časové rozdělování objemového proudu mezi minimální a maximální potřebou). Právě tak je relevantní reálný provozní tlak, který zvláště u turba vytváří velký vliv na jeho regulační rozsah a pokrytí potřeby vzduchu. 

Je smysluplné při hledání řešení konceptu stanice nestanovit jednotlivé stroje nebo technologie uvedené v předešlém, nýbrž zjevně k tomu dojdete. Priorita v předešlém poli má průzkum potřeby vzduchu a reálný požadovaný tlak. Dochází proto k možnosti posouzení provozu pozdějších spojení strojů nakonec jako celku. Kaeser Kompressoren zná přednosti obou technologií, dmychadla a dynamického kompresoru, a nabízí svým zákazníkům vždy individuálně přizpůsobené řešení. 

Čistící stanice Lüneburg se svou otevřeností ve vztahu na technologii trefila přímo do černého a časově pokrývá nejčastěji se vyskytující potřebu vzduchu efektivně a dobře regulovatelně.

Zde přejdete k výrobku: