MOBILAIR M27E ve výrobě u Unimatic. Automatizační systémy.
Systémy automatizace UNIMATIC

Stavební kompresor pro průmysl

Přehrát film
Stlačený vzduch pro ochranné respirátory FFP2

Na počátku pandemie Corona silně stoupla potřeba ochranných respirátorů FFP2. UNIMATIC Automationssysteme GmbH z Grubu am Forst má ve Windeseile výrobní zařízení vybudované od základů. Když zásobování stlačeným vzduchem stoupající spotřebě již nedostačuje, je KAESER rychle a flexibilně na místě. Nekonvenčním řešením muže byt i elektrický stavební kompresor MOBILAIR M27E.

„Neobvyklé časy vyžadují výjimečná opatření“ – toto známé přísloví je příhodné také pro UNIMATIC. Výrobce pro zákazníky specifických montážních, výrobních a zkušebních zařízení byl postaven před zvláštní výzvu, která vyžadovala veškerou inovační sílu na šesti místech celosvětově působícího podniku.

Když vláda v březnu 2020 zjistila. že je nedostatek lékařské ochranné výbavy, pověřila německé podniky aby ji vyrobily. Tak UNIMATIC získal zákaznickou objednávku, zkonstruovat výrobní zařízení na ochranné respirátory FFP2. Výrobce strojů Gruber nemusel dlouho přemýšlet a přibral na poradu kolegy z Číny. Tito již měli cenné předběžné vědomosti, které se mohly úspěšně využít.

„Zákazník pak objednal čtyři a mezitím šest zařízení, která jsme v průběhu března zkonstruovali“, vysvětluje Alexander Raps, obchodní ředitel 40letého rodinného podniku. Ale kvůli těsným termínovým omezením se objednávka jevila jako všechno jiné jenom ne jednoduché. „Muselo to jít rychle. Byla tu potřeba. Museli jsme být schopni dodávat v polovině srpna. Ale to jde jenom tím, že ta zařízení nevyrábíme jako obvykle, dodat k zákazníkovi a tam uvést do provozu, nýbrž provozovat u nás na místě.“

Ochranné respirátory FFP2 ve výrobě u Unimatic
Výroba ochranných respirátorů s páskou přes hlavu
Zásobování stlačeným vzduchem nevystačí

Řečeno, provedeno Ale Alexander Raps přitom podcenil důležitý aspekt: „Měl jsem plochu v patrnosti a máme pracovníky, kteří se můžou o zařízení postarat. Ale na co jsem vůbec neuvážil, byla jednoduše infrastruktura." Říká zásobování stlačeným vzduchem. Neboť normálně existuje výrobní cyklus, ve kterém se zařízení testují. Avšak tento postup se nestává zpravidla v delším časovém intervalu. Tím méně proto, že více zařízení běží paralelně. Tak došlo k tomu co muselo přijít. Stanice stlačeného vzduchu nemůže dodávat požadovanou potřebu.

„Zjistili jsme, že máme na zařízení spotřebu vzduchu 1000 litrů za minutu", vysvětluje obchodní ředitel. „Počítali jsme s 500.“ Příčina úzkého profilu stlačeného vzduchu byla rychle nalezena. Základní komponenty v tomto procesu – připevnění pásku přes hlavu resp. na uši a spojení pásů tkaniny svařováním ultrazvukem – se musí silně chladit stlačeným vzduchem. Spotřeba vzduchu byla přitom tak velká, že zásobování nestačilo. Všechna tři výrobní zařízení mají denní výstup 150.000 ochranných respirátorů FFP2. To znamenalo každý den odstavení obrovskou ztrátu pro zákazníka.

Hotové ochranné respirátory FFP2
Tímto zařízením se produkuje 150.000 ochranných respirátorů FFP2 denně.
Řešení: Elektrický a mobilní

Z toho důvodu sem muselo řešení. Nejlépe ihned. „Alexander Raps nás kontaktoval a požádal o radu“, vzpomíná si Ralf Hereth, produktový manažér MOBILAIR. Stávající stanice stlačeného vzduchu byla dimenzovaná pro normální výrobu u UNIMATIC. Proto nebylo nic udivujícího, že dodávané množství při dodatečných spotřebičích již nestačilo.“ Přece rozšíření zásobování stlačeným vzduchem bylo všechno jiné než jednoduché. Chybějící místo chybějící hadice stlačeného vzduchu postavily KAESER před výzvu. Nebylo to tak možné, jednoduše instalovat další šroubový kompresor.

„Další překážkou byly problém s místem a omezená síla přípojek proudu“, doplňuje Ralf Hereth. „Museli jsme najít řešení, které vycházelo s přípojkou proudu maximálně 32 ampérů. UNIMATIC nemohl dát k dispozici žádnou větší přípojku, aniž by musel odstavit důležitá zařízení.“ K tomu přibývá: Rodinný podnik se nachází v bezprostředním sousedství obytné oblasti. K tomu přičíst rostoucí požadavky ještě jednou v bodu výfukových a hlukových emisí. Tím se vyřazuje mobilní kompresor s naftovým motorem a KAESER dává do hry elektrickou verzi.

S M27E jsme pak našli také perfektní model
Ralf Hereth, produktový manažer MOBILAIR
MOBILAIR M27E ve výrobě u Unimatic
M27E je mobilní řešení pro UNIMATIC
MOBILAIR v průmyslu – flexibilní překlenutí

MOBILAIR M27E má elektrický pohon tichý jako šepot, který je absolutně bez výfukových plynů. Zásuvka 32 ampérů se zástrčkou CEE stačí, aby se tento balík síly připojil na zdroj proudu. Kompaktní zařízení produkuje 2,6 m³/min při 7 barech. Tím je M27E schopný nejen na staveništi, nýbrž také slouží jako rychlé a flexibilní přemostění při nedostatku stlačeného vzduchu případně výpadku stlačeného vzduchu v průmyslu. Navíc robustní konstrukce umožňuje bezproblémový trvalý provoz při okolních teplotách mezi -10 i +40 °C. „K tomu na přání navíječ hadic s hadicemi na stlačený vzduch byl v našem případě v ceně zlata míní Ralf Hereth. Chybějící vedení stlačeného vzduchu tak již nevytvářelo žádné těžkosti. Čistě zástrčka a výroba může běžet dále. 

Alexander Raps je zcela nadšen rychlou a nebyrokratickou pomocí od společnosti KAESER z blízkého Coburgu. „Řešení bylo nalezeno přes víkend. To vzhledem k velikosti podniku považují za opravdu pozoruhodné“, horuje obchodní ředitel firmy UNIMATIC. „Spolupracujeme již velmi dlouho se společností KAESER a jsme jako vždy velmi spokojeni. Pro mne se ukazuje schopnost podniku v servisu a nikoliv v prodeji.“

Zde přejdete k výrobku:

Elektrický stavební kompresor M13E až do 2,6 m³/min od KAESER KOMPRESSOREN.