Procesní pokyny

V dalším vysvětlíme strukturu naší dokumentace, při čemž procesy pro vývoj platí pouze v Coburgu (Německo) a Geru (Německo).

Procesní pokyny jsou rozdělené do čtyř procesních kategorií.:

  1. Management procesů – odpovědnost nejvyššího vedení
  2. Procesy podpory – management zdrojů
  3. Klíčové procesy – realizace produktu
  4. Měření, analýza a zlepšování

Každá procesní kategorie je rozdělená na obchodní procesy, obchodní procesy zase na hlavní procesy a hlavní procesy na dílčí procesy.