Metodické směrnice

V dalším vysvětlíme strukturu naší dokumentace, při čemž procesy pro vývoj platí pouze v Coburgu (Německo) a Geru (Německo).

Postupy QUSEM jsou rozděleny do čtyř procesních kategorií:

  1. Management procesů – odpovědnost nejvyššího vedení
  2. Procesy podpory – management zdrojů
  3. Klíčové procesy – realizace výrobku
  4. Měření, analýza a zlepšování

Každá Procesní kategoriese člení na Obchodní procesy, které se dále člení na Hlavní procesy a Hlavní procesy se člení na Dílčí procesy.