Industrie 4.0 – Budoucnost začala

Promyšlený vzduch

Prožíváme čtvrtou průmyslovou revoluci S naší koncepcí Industrie 4.0 plánujeme a realizujeme, provozujeme a optimalizujeme Váš stlačený vzduch - individuálně a digitálně. Staráme se o promyšlený stlačený vzduch, tak efektivně jako nikdy předtím.

Kaeser Kompressoren nabízí Industrie 4.0 řešení pro oblast stlačeného vzduchu.

Proč promyšleně?

Inteligentně propojené systémy stlačeného vzduchu společnosti Kaeser poskytují v ultra-flexibilních výrobních prostředích Industrie 4.0 spolehlivě požadovaný výkon a kvalitu stlačeného vzduchu podle aktuální situace. K tomu se velmi brzy poznají nápadnosti v síti stlačeného vzduchu, takže se servisní zásahy můžou provádět cíleně, ještě předtím než se defekt vůbec vyskytne. Informace v reálném čase to umožňují. Hospodárnost a flexibilita výroby se tím může celkově zvýšit.

To nejdůležitější o stlačeném vzduchu 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 a jeho čtyři nejdůležitější výhody:

 • Variabilní přizpůsobení řízení stlačeného vzduchu pro individualizovanou sériovou výrobu.
 • Nejlepší možná efektivita díky nepřetržitému sledování a optimalizaci v reálném čase.
 • Maximální dostupnost díky dálkové diagnostice, předvídané technické údržbě a zabránění kritickým stavům.
 • Optimální jistota budoucnosti díky mnoha rozhraním, snadným aktualizacím a integrovanému energetickému managementu podle ISO50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Dotazy a odpovědi

Jak bezpečné je digitální propojení se společností KAESER?
 • Výkonnostní údaje kompresorů jsou přenášeny výhradně prostřednictvím uzavřené sítě SIGMA NETWORK. Přístup k údajům zvenku není možný. Všechny struktury odpovídají doporučením Spolkového úřadu pro bezpečnost v oblasti informační techniky (BSI).
 • Automatický management poruch SIGMA AIR MANAGER 4.0 zůstává připravený k provozu i při výpadcích proudu. Kompresory se v tomto případě přepnou na vlastní regulaci.
Jaké výhody má předvídaná údržba (Predictive Maintenance)?
 • Flexibilní požadavky na zásobování stlačeným vzduchem předpokládají flexibilní servis. Klasická údržba, která je založena pouze na pevně definovaných servisních intervalech, zde rychle naráží na své meze. Kromě toho dynamická údržba snižuje náklady podle skutečné potřeby.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 dodává permanentně a v reálném čase všechny provozní a okolní parametry na KAESER DATA CENTER. S pomocí zvlášť naprogramovaných expertních nástrojů jsou tak včas rozpoznány nápadnosti, čímž se zabrání nákladným provozním poruchám.
Co znamená permanentní analýza výkonnostních údajů pro efektivitu zařízení?
 • Hlídáním důležitých provozních parametrů jako např. konečná kompresní teplota, tlakový rosný bod nebo diferenční tlaky se může energetická efektivita zařízení stlačeného vzduchu vždy udržovat v optimálním rozsahu.
 • Přenosem údajů v reálném čase a vyhodnocením je vždy zaručena optimální akuálnost údajů i při krátkodobých úpravách výroby.
 • Vždy se včas dozvíte, co by mohlo způsobit poruchu, a můžete zavádět odpovídající protiopatření.