Původní vzdělání: KAESER poskytuje šance

Hledáte místo pro vzdělávání? Pro Váš profesní start u KAESER KOMPRESSOREN nehovoří pouze zajímavé úkoly, dobré jméno a internacionalita našeho podniku, nýbrž také kvalita vzdělání a perspektivy, které z toho pro Vás vyplývají.

Pro asi 80 zájemců za rok je vzdělání u společnosti KAESER odrazovým můstkem do pracovního života. Vynikající, nadprůměrné výsledky zkoušek našich učňů potvrzují náš vysoký standard. Jako nepřetržitě rostoucí podnik jsme zainteresováni na tom, nabídnout Vám po ukončení Vašeho vzdělání atraktivní místo v našem podniku.

Profitujte z ideálních předpokladů

Pro práci u KAESER KOMPRESSOREN jsou k dispozici moderní pomocné prostředkyl kancelářské techniky, kancelářské komunikace stejně jako IT. Také intranet je učni používán.

V průmyslově technické oblasti disponujeme moderními výcvikovými dílnami s nejnovější vzdělávací technikou. Po celou dobu vzdělávání se o vás budou starat kvalifikovaní a zkušení instruktoři. Jako doplněk k učňovké škole nabízejí naše vzdělávcí provozy doplňkové vyučování a řadou dalšího vzdělávání přesahujícího obor.

Přijďte k nám, nastartujte Váš pracovní život se společností Kaeser. Lépe nemůže Vaše budoucnost začínat.