Tisková sdělení

Informujte se o našich nejnovějších modelech, nabídkách a jiných zajímavých novinkách z firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Novináři si mohou stahovat zde uložené textové a obrazové soubory i bez konzultace s tiskovým oddělením firmy Kaeser a mohou je použít pro bezplatné zveřejnění v časopisech, novinách a jiných médiích. Redakční zpracování je dovoleno, jakékoliv změny významu obrázků a textu jsou ovšem v každém případě přísně zakázané.

V případě zveřejnění prosíme o zaslání povinného výtisku našemu tiskovému oddělení.

Téma