Procesy podpory – management zdrojů

Procesy podpory popisují získávání a zajištění potřebných zdrojů, které jsou nutné, aby

  • naše vnitropodniková práce byla utvářena co možná nejefektivněji a aby
  • naše výrobky a služby byly nabízeny k plné spokojenosti zákazníků.
Logistika: Rychlé zásobování díly

Správa základních a kmenových dat

Ve správě základních a kmenových dat je stanovený způsob postupu záznamů, při vystavování, změnách a schvalování kusovníků, pracovních plánů, kmenových dat materiálů, kmenových dat zákazníků, kmenových dat dodavatelů, kmenových dat personálu a časových studií. Všechna použitá data se vkládají do systému SAP.

Management dokumentů a výkresů

Podnikový proces Správa dokumentů a záznamů popisuje vytváření/změny interních dokumentů a získávání a správu externích dokumentů (dodací listy, atesty atd.).

Záznamy týkající se zákonných požadavků v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, exportu a importu s ohledem na energetickou politiku jsou pravidelně prověřovány, změny jsou zaznamenány a vyhodnocovány. Eventuálně se stanovují nápravná opatření, jejichž realizace se kontroluje a zajišťuje. Přístup k záznamům zákonných požadavků je zajištěn strukturou dokumentace a všichni zaměstnanci jsou obeznámeni se správným zacházením s dokumentací.

Personální management

Management lidských zdrojů zahrnuje následující hlavní procesy:

  • personální plánování
  • personální vývoj
  • péče o personál
  • zajištění personálu

Budování infrastruktury

Příprava infrastruktury zahrnuje hlavní procesy při údržbě a opravách budov, strojů a zařízení, jakož i postupy pro připravenost a kontrolu zkušebních zařízení.

Strategický nákup

Podnikový proces strategických nákupů zahrnuje nákup surovin a komponent a také výběr a vyhodnocování dodavatelů. Nákup pouze takových dílů, které splňují požadavky na předepsanou kvalitu, pokud jde o typ, materiál, nároky na design atd. Kvalita všech dílů, polotovarů a výrobků, které projdou podnikem, musí být kdykoliv zaručena.

Marketing

Podnikový proces marketingu zahrnuje hlavní procesy sledování trhu, určování výrobního programu, cen a distribuce, prezentace na trhu, vytváření a publikování prodejních materiálů, stejně jako management styku se zákazníky.