Procesy podpory – management zdrojů

Procesy podpory popisují získávání a zajištění potřebných zdrojů:

  • aby naše vnitropodniková práce byla prováděna s maximální efektivností,
  • aby naše výrobky a služby plně uspokojovaly naše zákazníky.

Logistika: Rychlé zásobování díly

Správa základních a kmenových dat

Ve správě základních a kmenových dat je stanovený způsob postupu záznamů, při vystavování, změnách a schvalování kusovníků, pracovních plánů, kmenových dat materiálů, kmenových dat zákazníků, kmenových dat dodavatelů, kmenových dat personálu a časových studií. Všechna použitá data se vkládají do systému SAP.

Management dokumentů a výkresů

Podnikový proces Správa dokumentů a záznamů popisuje vytváření/změny interních dokumentů a získávání a správu externích dokumentů (dodací listy, atesty atd.).

Záznamy týkající se zákonných požadavků v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, exportu a importu s ohledem na energetickou politiku jsou pravidelně prověřovány, změny jsou zaznamenány a vyhodnocovány. Eventuálně se stanovují nápravná opatření, jejichž realizace se kontroluje a zajišťuje. Přístup k záznamům zákonných požadavků je zajištěn strukturou dokumentace systému QUSEM a všichni zaměstnanci jsou obeznámeni se správným zacházením a prováděním dokumentace.

Personální management

Management lidských zdrojů rovněž zodpovídá za následující hlavní procesy:
 
  • Personální plánování
  • Personální rozvoj
  • Personální péče
  • Nábor personálu.

Budování infrastruktury

Příprava infrastruktury zahrnuje hlavní procesy při údržbě a opravách budov, strojů a zařízení, jakož i postupy pro kontrolu a testování zařízení.

Strategický nákup

Podnikový proces strategických nákupů zahrnuje nákup surovin a komponent a také výběr a vyhodnocování dodavatelů. Nákup pouze takových dílů, které splňují požadavky na předepsanou kvalitu typu, materiálu, nároky designu atd. Kvalita všech dílů, polotovarů a výrobků, které projdou podnikem, musí být kdykoliv zaručena.

Marketing

Podnikový proces marketingu zahrnuje hlavní procesy sledování trhu, určování výrobního programu, cen a distribuce, prezentace na trhu, vytváření a publikování prodejních materiálů, stejně jako managementu styku se zákazníky.