Klíčové procesy – realizace produktu

Jako klíčové procesy jsou definovány všechny procesy od začátku do konce, které reprezentují naše základní odborné znalosti. K těm patří obchodní procesy vývoje výrobků, plnění různých požadavků zákazníků stejně jako procesy zákaznického servisu.

Klíčové procesy – realizace produktu

Vývoj produktu

Vývoj výrobků zahrnuje definování postupů při vývoji nových výrobku a úpravě stávajících designu, tzn. způsob plánování a řízení vývoje konkrétního výrobku, určení výrobku a dokumentaci požadavků na výrobek, přípravu, analýzu a následné porovnání výsledků vývoje se specifikací designu a posouzení vhodnosti daného produktu pro konkrétní aplikaci nebo použití.

Odbyt, logistika a vývoj produktu

V podnikových procesech odbytu, logistiky a vývoje produktu popisujeme, jak uspokojujeme různé potřeby zákazníků.

Požadavky zákazníků uspokojujeme posuzováním následujících bodů:

 • Zjištění potřeb zákazníka 
 • Předání nabídky 
 • Kontroly a registrace došlých objednávek
 • Sledování termínů
 • Konstruktivní úprava produktů podle speciálních přání každého zákazníka
 • Plánování a poskytování materiálů
 • Plánování a řízení výroby komponentů a finálních výrobků 
 • Přestavba výrobků
 • Správa dodávaných výrobků
 • Plánování expedice
 • Uvedení do provozu, balení a expedice hotových výrobků

Zákaznický servis

Podnikový proces zákaznického servisu popisujeme, jak pracuje naše servisní oddělení, tj. vysvětluje, jak postupovat při řešení problému našich servisních techniků při údržbě, managementu reklamací, smluv o poskytování služeb a likvidace náhradních dílů z našeho katalogu a našeho obchodu.