Klíčové procesy – realizace produktu

Jako klíčové procesy jsou definovány všechny procesy od začátku do konce, které reprezentují naše základní odborné znalosti. K těm patří obchodní procesy vývoje výrobků, plnění různých požadavků zákazníků, stejně jako procesy zákaznického servisu.

Klíčové procesy – realizace produktu

Vývoj výrobku

Vývoj výrobků zahrnuje definování postupů při vývoji nových výrobků a úpravě stávajících designů, tzn. způsob plánování a řízení vývoje konkrétního výrobku, určení výrobku a dokumentaci požadavků na výrobek, přípravu, analýzu a následné porovnání výsledků vývoje se specifikací designu a posouzení vhodnosti daného výrobku pro konkrétní aplikaci nebo použití.

Odbyt, logistika a vývoj produktu

V podnikových procesech odbytu, logistiky a vývoje produktů popisujeme, jak uspokojujeme různé potřeby zákazníků.

Požadavky zákazníků uspokojujeme posuzováním následujících bodů:

 • Zjištění požadavků zákazníků 
 • Předání nabídek
 • Kontrola a registrace došlých objednávek
 • Sledování termínů
 • Konstruktivní úprava výrobků podle speciálních přání každého zákazníka
 • Plánování a příprava materiálů
 • Plánování a řízení výroby komponent a konečných výrobků 
 • Přestavba výrobků
 • Řízení dodávaných výrobků
 • Plánování expedice
 • Příprava, balení a odeslání výrobků připravených k expedici

Zákaznický servis

V podnikových procesech zákaznického servisu popisujeme, jak pracuje naše servisní oddělení, tj. vysvětlujeme, jak postupovat při řešení problému našimi servisními techniky, při údržbě, u managementu reklamací, smluv o poskytování služeb a likvidace náhradních dílů z našeho katalogu a našeho obchodu.