Měření, analýza a zlepšení

Kvalita procesu

Kvalita procesu je zajišťována pomocí statistické analýzy našich dat a následnou realizací nápravných a preventivních opatření.

Měření, analýza a zlepšení

Měření, analýza a zdokonalování jsou procesy, kterými kontrolujeme kvalitu výrobků, zajišťujeme a neustále zlepšujeme kvalitu našich vnitropodnikových postupů a měříme spokojenost zákazníků a rovněž sledujeme, měříme a analyzujeme naši energetickou politiku ve stanovených termínech.

Kvalita výrobku

Kvalitu výrobků zajišťujeme plánováním potřebných kontrol vyráběných komponent, sestav a kompletních zařízení podle pokynů pro provádění kontrol a v neposlední řadě odstraněním vadných výrobků z výroby k dalšímu vyšetření výrobních závad.

Měření spokojenosti zákazníků

Podnikový proces posuzování spokojenosti zákazníků popisuje způsob, jak sledujeme spokojenost zákazníků, reklamace a jak provádíme a analyzujeme zákaznické průzkumy.