Integrovaný systém managementu (IMS)

Na kvalitu byl u nás vždy kladen velký důraz. Koneckonců úspěch naší firmy souvisí s kvalitou našich produktů a služeb.

Náš počáteční systém managementu kvality byl postupně doplňován o oblasti životního prostředí, bezpečnosti (práce) a energie a byl převeden na integrovaný systém managementu (IMS). Další systémy managementu jsou právě zaváděny. 

Úsek firmy, který odpovídá za implementaci a údržbu integrovaného systému managementu, se nazývá Management Systems (krátce M.Sys.). 

Systém IMS je uplatňován ve všech pobočkách společnosti KAESER KOMPRESSOREN na celém světě.

V IMS dokumentujeme, jak plníme požadavky následujících norem:

ISO 9001:2015 (u zařízení MOBILAIR včetně evropského silničního práva)
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018 
ISO 45001:2018

Je využíváno následujících nástrojů:

 • Na všech našich pracovištích zaměstnáváme pracovníky, kteří se můžou prokázat požadovaným vzděláním a kvalifikací a provádějí opakovaná školení a instruktáže.
 • Zajišťujeme potřebné zdroje.
 • Ke všem otázkám norem existují písemné směrnice a kdykoliv můžeme dokázat, že naši pracovníci podle toho skutečně pracují.
 • V různých oborech máme kritéria, která porovnáváme s předchozími typickými hodnotami a vyhodnocujeme.
 • Provádíme pravidelné audity.
 • Naším cílem je trvalé zavádění dalších zlepšení s využitím CIP 
(CIP = Continous Improvement-Process – Soustavný proces zdokonalování).

Naše dokumentace IMS se skládá z následujících dokumentů:

 • Příručka, která podává přehled o struktuře naší dokumentace a slouží k informování zákazníků a zaměstnanců
 • Procesní pokyny, které popisují naše procesy
 • Pracovní pokyny, ve kterých jsou podrobně popsány jednotlivé činnosti
 • Formuláře pro dokumentaci

V procesních pokynech je odkazováno na pracovní pokyny a formuláře. Pracovní pokyny a formuláře jsou tříděny a číslovány podle jejich tematické oblasti. Naše základní myšlenky bychom chtěli vysvětlit našim spolupracovníkům a zákazníkům ve firemních zásadách. Ty jsou pravidelně vyhodnocovány a je-li to nutné, přizpůsobeny změněným rámcovým podmínkám. 

Krycí list příručky IMS už na první pohled napovídá, že úspěch firmy závisí na zaměstnancích, kteří všichni společně odpovídají za dosažení cílů. Cíle jsou záměrně znázorněny jako pilíře. Pouze v případě splnění cílů je firma silná a je zaručena její další existence.

IMS firmy KAESER KOMPRESSOREN SE je používán

 • v Coburgu,
 • na našich německých pracovištích,
 • ve spojených řídících společnostech KAESER KOMPRESSOREN a
 • ve všech mezinárodních pobočkách, které pracují se systémem SAP
V České republice je IMS zaveden na pracovišti:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
193 00 Praha 20 - Horní Počernice

Firemní politika platí pro všechna pracoviště a pobočky společnosti KAESER a rovněž pro výrobky a služby společnosti KAESER.

V příručce IMS vysvětlíme strukturu naší dokumentace, přičemž procesy pro vývoj platí pouze v Coburgu (Německo) a Geře (Německo).

Ke stažení