Management kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a energie (QUSEM)

Kvalita se u nás vždy píše velkými písmeny. Konečně úspěch naší firmy souvisí s kvalitou našich produktů a služeb.

Náš počáteční systém managementu kvality byl postupně doplňován v oblastech životního prostředí, bezpečnosti práce a energie a je aplikován na všech pracovištích firmy KAESER KOMPRESSOREN po celém světě. 

Zkratka QUSEM je pro QUality, Safety, Environment and Management. V našem systému QUSEM dokumentujeme jak splňujeme požadavky platných norem:

 • ISO 9001:2008 (u zařízení MOBILAIR včetně evropského silničního práva)
 • ISO 14001:2004
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series – Systémy management a ochrany zdraví při práci)

Je využíváno následujících nástrojů:

 • Na všech našich pracovištích zaměstnáváme pracovníky, kteří se můžou prokázat požadovaným vzděláním a kvalifikací a provádějí opakovaná školení a instruktáže.
 • Zajišťujeme potřebné zdroje.
 • Ke všem otázkám norem existují písemné směrnice a kdykoliv můžeme dokázat, že naši pracovníci podle toho skutečně pracují.
 • V různých oborech máme kritéria, která porovnáváme a vyhodnocujeme s cíly a kritérii minulých časových období.
 • Provádíme pravidelné audity.
 • Naším cílem je trvalé zavádění dalších zlepšení s využitím CIP (CIP = Continous Improvement-Process – Soustavný proces zdokonalování).

Náš systém QUSEM obsahuje následující dokumenty:

 • Manuálu QUSEM, který poskytuje přehled o struktuře naší dokumentace QUSEM a slouží k informaci zákazníků a spolupracovníků;
 • Postupy QUSEM, které popisují naše procesy;
 • Pracovní návody QUSEM, ve kterých jsou jednotlivé činnosti detailně popsány a
 • Formuláře QUSEM pro dokumentaci.

Pracovní návody a formuláře jsou uváděny v pracovních postupech. Pracovní návody a formuláře jsou tříděny a číslovány podle oboru činnosti.

Naše firemní politika je nástrojem, kterým chceme našim zaměstnancům a zákazníkům vysvětlit základní principy našich úvah. Tato politika je pravidelně vyhodnocována a pokud je to třeba upravována, aby reflektovala měnící se podmínky.

Pobočky

Systém managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a energie firmy KAESER KOMPRESSOREN SE se uplatňuje:

 • v Coburgu,
 • na našich německých pracovištích,
 • ve všech přidružených společnostech firmy KAESER KOMPRESSOREN,
 • stejně jako ve všech mezinárodních dceřiných společností KAESER KOMPRESSOREN, které používají SAP.

V České republice je systém QUSEM zaveden na pracovišti:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
193 00 Praha 20 - Horní Počernice

Tato firemní politika se vztahuje na všechna místa a dceřiné společností firmy KAESER.

Ke stažení