KAESER KOMPRESSOREN – garant udržitelnosti

Společnost KAESER nastavuje nové laťky, pokud jde o spolehlivost, efektivitu a udržitelnost. To nám ale nestačí. Své produkty a služby nepřetržitě optimalizujeme. Naším cílem je: dosažení ještě lepší energetické efektivity, nejvyšší možné dostupnosti zásobování stlačeným vzduchem a optimální celkové hospodárnosti pro zákazníky. 

Produkty společnosti KAESER jsou vyvíjeny tak, aby byly vysoce efektivní nejen během provozu, ale aby spotřeba energie byla co možná nejnižší již během procesu výroby. Již při investování a nákupu dbáme na pořizování energeticky efektivních výrobků a služeb. 

Inovace společnosti KAESER pomáhají výrazně snížit spotřebu energie a šetřit provozní náklady. Kromě toho přispívají k šetrnému zacházení se surovinami a ke snižování emisí. Energeticky efektivními řešeními podporujeme naše zákazníky v jejich snahách o udržitelné postupy, šetrné k životnímu prostředí. 

Zcela v duchu filozofie společnosti KAESER: „Více stlačeného vzduchu za méně energie“ pracují naše produkty během provozu nejen velmi hospodárně a ekologicky, ale kromě toho také již při výrobě, distribuci a servisu spotřebovávají tak málo vzácných surovin, jak jen je to možné.

Rethink - Mysleme nově, mysleme jinak!

Rethink - Sustainability

Požadavky na udržitelnost produktů vyžadují nové cesty a nové způsoby myšlení.

Společnost KAESER cíleně vzdělává své zaměstnance v ústavu Hasso Plattner Institut v oboru Design Thinking, čímž vnáší do vývoje produktů nové a inovativní způsoby myšlení.

Research - Rozvíjejme znalosti!

Research - Sustainability

Už více než 100 let společnost KAESER nepřetržitě rozvíjí své znalosti v oblasti techniky stlačeného vzduchu. 

Základem pro získávání znalostí jsou dnes nejmodernější simulační a výpočetní nástroje a validace na prototypech.
To je základ pro vysoce efektivní a spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem, šetrné k životnímu prostředí.

Reduce - Snižujme množství použitých surovin!

Reduce - Sustainability

Nejvyšší spotřeba surovin vzniká u techniky stlačeného vzduchu během dlouholetého provozu. 

Proto musí být zásobování stlačeným vzduchem energeticky úsporné. Pro společnost KAESER je efektivita nejvyšší prioritou.

Repair - Design usnadňující údržbu!

Repair - Sustainability

Design usnadňující údržbu a opravitelnost jsou posuzovány a optimalizovány servisními techniky společnosti KAESER již během procesu vývoje.