Šroubové kompresory „DSD“: Další generace

Závody vyhrává ten, kdo má dost sil, kdo je umí schopně využít a stále je rozvíjí. To se týká i (energetické) účinnosti šroubových kompresorů. Kdo chce být šampiónem efektivity, musí trvale vyhovět požadavkům. Přesně tyto nároky bez zbytku splňuje nová typová řada DSD.

Šroubový kompresor DSD
Nové šroubové kompresory DSD bodují výrazně zvýšenou hospodárností.

Pro objemové proudy od 14 do 25 m³/min se v typové řadě DSD představují šroubové kompresory další generace. Spolu s mnoha dalšími vylepšeními zajišťují kompletně přepracované bloky kompresorů s účinným profilem Sigma a motory IE4 pro specifický výkon vylepšený až o devět procent a také až o šest procent větší dodávané množství než dosavadní modely. To výrazně snižuje náklady na energii v souladu se slibem: více stlačeného vzduchu s menší energií – nejnižší náklady na výrobu tlakového vzduchu.

Nejlepší stupně účinnosti

Další příspěvek k tomuto vylepšení přinášejí nové motory Super Premium Efficiency IE4. Ty mají v současné době nejlepší stupně účinnosti. Proto se při výrobě stlačeného vzduchu mohou znovu dále snižovat i ztráty periferie.

Elektronický tepelný management (ETM) udržuje teplotu oleje vždy v konstantním bezpečném odstupu od kondenzační teploty, zabraňuje však přitom zbytečně vysokým konečným kompresním teplotám, a přispívá tak k další úspoře energie. Také v souvislosti s důležitým tématem rekuperace tepla (kompresor přemění přiváděnou hnací elektrickou energii ze 100 procent na tepelnou energii, z toho lze až 96 procent využít k rekuperaci tepla), vymysleli inženýři společnosti Kaeser malý, ale chytrý detail. U volitelného vybavení rekuperace tepla, které je k dispozici, se druhý elektronický tepelný management stará o to, aby se vznikající teplo mohlo využívat optimálně a ještě efektivněji. Pokud je například celá tepelná energie odebrána na rekuperaci tepla, rozpozná inteligentní řízení Sigma Control 2, že na chladiči zařízení již není potřeba chlazení a ventilátor na fluidním chladiči se zastaví. To je další úspora nákladů na energii.

Energeticky úsporné a ekologické fluidní filtry

Na šetření zdrojů se nezapomíná také uvnitř zařízení: ekologicky šetrné fluidní filtrační prvky již nemají pevně namontované plechové těleso, ale jsou vloženy v integrovaném hliníkovém tělese. Samotné filtrační prvky mají nekovové provedení a na konci užívání se mohou tepelně zlikvidovat bez dodatečné předběžné úpravy.

Řízení zajišťuje optimální provoz

Za kontrolu kompresoru a – pokud je k dispozici - také měniče frekvence (volba SFC) – odpovídá řízení Sigma Control 2. To kompresoru navíc dodá schopnost práce v síti a umožní jednoduché připojení k nadřazeným systémům řízení, jako je Sigma Air Manager 4.0, nebo k velínům. Typová řada DSD je tedy připravena na koncepci Průmysl 4.0.

Různé varianty

Produkty řady DSD existují ve vzduchem a také vodou chlazeném provedení. Protože v některých případech použití je výhodou kompresor s regulací otáček, jsou k dispozici také modely s regulací otáček (volba SFC). Tato verze je – stejně jako standardní provedení – dimenzována pro optimalizovanou hospodárnost, provozní spolehlivost a snadnou údržbu. Nejen komponenty, ale i celý kompresor je samozřejmě testován a certifikován pro průmyslové sítě třídy A1 dle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a podle normy EN 55011.

Dalším důležitým prvkem je přepracovaná koncepce volby nástavbové kondenzační sušičky s vedením chladicího vzduchu integrovaným do zařízení (odpadní vzduch). Montážní hloubka nástavbové sušičky, a tedy i základní plocha sušicího zařízení se tak může zmenšit proti dosavadní verzi o 17 procent. Také množství chladicího prostředku se oproti dosavadní verzi snížilo o 30 procent. Rovněž spotřeba energie se u nástavbové kondenzační sušičky mohla snížit asi o 30 procent. To významně přispívá ke snížení nákladů.

02. 03 17 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubový kompresor DSD

Nové šroubové kompresory DSD bodují výrazně zvýšenou hospodárností.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 436 KB)