Sigma Profil a reluktanční motor: V kombinaci dvojnásobně skvělé

Plně odpovědný přístup k zacházení se zdroji patří k důležitým faktorům úspěchu společnosti Kaeser Kompressoren v Coburgu. Jako jeden z nejvýznamějších dodavatelů systémů stlačeného vzduchu a průkopník oboru tento rodinný podnik opět představuje milník: kompresory řady ASD s regulací frekvence jsou poprvé sériově vybaveny synchronním reluktančním motorem, který proti asynchronním motorům vykazuje významně nižší ztráty právě v oblasti částečného zatížení.

Reluktanční motor Kaeser
Varianta s frekvenčně řízenými šroubovými kompresory ASD od společnosti Kaeser je s hnacím synchroreluktančním hnacím systémem od firmy Siemens.

Šroubové kompresory Kaeser konstrukční řady ASD bodují při objemovém proudu 3,15 až 5,5 m³/min díky Sigma Profilu a inovativním koncepcím pohonu svým vysokým výkonem a spolehlivostí při nízké potřebě energie a místa.

Nyní následuje další krok: podnik uvádí na trh šroubové kompresory s regulací otáček konstrukční řady ASD se zcela novou technikou pohonu. Velkou výhodou tohoto komplexního řešení, které bylo vyvinuto společně se systémovým partnerem Siemens, je až o deset procent vyšší stupeň účinnosti v oblasti částečného zatížení. Tento už desetiletí známý princip pohonu je nyní v sériových motorech technicky realizován tak dokonale, že z toho může profitovat široký okruh uživatelů.

Regulované řešení pohonu s vysokým stupněm účinnosti

Ve variantě s regulací otáček (SFC) konstrukční řady ASD nabízí společnost Kaeser svým zákazníkům po celém světě možnost minimalizovat spotřebu energie a provozní náklady. Kompresorové stanice totiž mají často modulární strukturu: trvale běžící kompresorové systémy s motory IE3 a IE4 přitom přebírají zásobování při základním zatížení a doplňující kompresory pro špičkové zatížení flexibilně pokrývají zvýšenou potřebu stlačeného vzduchu, ve sdružení efektivně řízené Sigma Air Manager 4.0. Napříště se zde budou uplatňovat synchronní reluktanční systémy pohonu od společnosti Siemens se zvláště vysokými stupni účinnosti v oblasti částečného zatížení. 

Na pozadí vývoje byla skutečnost, že se nová norma EN 50598 zabývá nejen jednotlivými stupni účinnosti pohonů, nýbrž také dává do centra pozornosti ekologického uvažování stupeň účinnosti celého systému, a tudíž posuzuje pohony s regulací frekvence podle jejich celkové účinnosti.

Ze synchronního a asynchronního motoru to nejlepší

Nová, inovativní řada standardních motorů v sobě spojuje výhody asynchronních a synchronních motorů v jediném pohonu. V rotoru se nepoužívá ani hliník, měď ani drahé magnety z málo běžných zemin, nýbrž elektroplechy se speciálním profilováním řazené na sebe. Díky tomu je pohon robustní a snadno se udržuje, tak jak to známe z asynchronních strojů.

Naproti tomu regulační vlastnosti jsou srovnatelné se synchronními motory. Reluktanční motory vykazují díky specifické konstrukci rotoru vysokou dynamiku a v rotoru nedochází k dodatečnému zahřívání z důvodu průtoku proudu. Rozhodující je optimální úprava celého systému pohonu, tedy měniče frekvence a motoru. Tato kombinace je navzájem optimálně sladěna a umožňuje tedy maximální úsporu energie.

Inovativní systém pohonu pro udržitelnou budoucnost

Poprvé je konstrukční řada ASD SFC vybavená inovačními synchronními reluktačními motory od Siemensu, které v rozsahu částečného zatížení nabízejí zvýšení stupně účinnosti až do deseti procent, špičkové zařazení s IES2 do nové normy energetické účinnosti EN 50598 a také znovu výrazně nižší náklady na energii. Průměrně tak lze ušetřit ročně náklady za energie kolem 450 euro – počítáno při zhruba 6.000 provozních hodinách a deseti centech za kilowatthodinu.

Uživatelé získají maximální flexibilitu z hlediska případů použití, resp. okolních podmínek, ale také s ohledem na chování při zátěži. Společnost Kaeser tím vedle vysoce účinných asynchronních motorů IE4 vystupuje na další úroveň ve zvyšování energetické účinnosti a stará se o ekologický tlak na konkurenci.

12. 04. 2017 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Reluktanční motor Kaeser

Varianta s frekvenčně řízenými šroubovými kompresory ASD od společnosti Kaeser je s hnacím synchroreluktančním hnacím systémem od firmy Siemens.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 585 KB)
Šroubový kompresor s reluktančním motorem ASD

Při srovnáních vykazuje synchronní reluktanční motor výrazně lepší hodnoty stupně účinnosti.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 381 KB)