Kaeser představuje nové šroubové kompresory řady „SK“

Uživatelé dnes očekávají také od menších kompresorů vysokou disponibilitu a efektivnost. Nové šroubové kompresory „SK“ s energeticky úsporným „Sigma Profilem“ a standardním interním řízením "Sigma Control" tato očekávání nejen splňují, ale také se vyznačují zřetelně zvýšeným dodávaným množstvím a nižší spotřebou proudu.

Šroubový kompresor Aircenter
Nové šroubové kompressory „SK“ vyrábějí nejen více stlačeného vzduchu s nižší spotřebou energie. Díky novému internímu řízení „Sigma Control 2“ nabízejí tyto stroje kromě vysoké efektivity také rozmanité komunikačně technické možnosti. Kromě standardních verzí (viz obrázek) jsou na výběr provedení se zabudovanou chladivovou sušičkou a verze „Aircenter“ s chladivovou sušičkou a vzdušníkem.

Až 2,5 m³ stlačeného vzduchu za minutu při 8 bar dodávají nové šroubové kompresory „SK“ (při hnacích výkonech 11 a 15 kW) – je to vždy podle modelu až o 11 nebo dokonce 14 procent více než u předcházejících modelů. Tato stoupající výkonnost byla dosažena optimalizací bloku kompresoru a minimalizací interních tlakových ztrát. Navíc vedlo toto zlepšení ke snížení specifické potřeby výkonu až o pět procent. Dodatečné úspory energie přináší použití vysoce efektivních motorů Premium-Efficiency (IE3), to jsou elektromotory s obzvláště vysokým stupněm účinnosti. Dalším důležitým prvkem efektivity je nové interní řízení „Sigma Control 2“. To umožňuje nejen samotné efektivní, přesně na potřebu stlačeného vzduchu orientované řízení a spolehlivá kontrola provozu - variabilní rozhraní a také poprvé použité výměnné komunikační moduly k tomu zvyšují flexibilitu, pokud jde například o připojení na počítačové sítě. Velký displej a integrovaná čtečka RFID na ovládacím panelu zjednodušují komunikaci se zařízením na místě nasazení. Integrovaná čtečka RFID dovoluje standardizaci servisu, výrazné zvýšení kvality servisu a jeho profesionální zajištění.

Přesvědčující je také dobře promyšlená, uživateli vyhovující konstrukce nových kompresorů "SK". Levý kryt skříně se může odebrat několika pohyby rukou a umožní pohled na přehledně uspořádané konstrukční díly. Všechna místa údržby jsou lehce dostupná. V uzavřeném stavu skříň zaručuje svým protihlukovým obložením příjemný a velmi tichý provozní šum. Kromě toho slouží skříň se čtyřmi sacími otvory oddělenému přívodu vzduchu pro chlazení zařízení, motoru, spínací skříně a pro sací vzduch kompresoru. Chladicí systém pracuje s patentovaným vysoce účinným, dvouproudovým ventilátorem se separátními proudy chladicího vzduchu pro motor a kompresor. Z toho vyplývá optimální chladicí účinek, nízké výstupní teploty stlačeného vzduchu, snížené emise hluku a v neposlední řadě celkově efektivní stlačení vzduchu.

Další důležité výhody vyplývají z modulární koncepce zařízení ("princip stavebnice") nových kompresorů "SK". Vedle standardního provedení se zastavěnou plochou pouhých 0,65 m² existují oba modely „SK 22“ a „SK 25“ jako tzv. „T-verze“ s namontovanou, tepelně odstíněnou chladivovou sušičkou. Protože je v některých případech výhodou plynulá regulace otáček, jsou na výběr také verze se zabudovaným měničem frekvence („Sigma Frequency Control“) pro 11 a 15 kW hnacího výkonu.

Kdo nechce pouze jeden efektivní kompresor, nýbrž si přeje kompaktní, kompletní stanici stlačeného vzduchu, může se rozhodnout pro „SK-Aircenter“. Tato kombinace z kompresoru, chladivové sušičky a vespodu uloženého vzdušníku, která se může navíc vybavit různými filtry stlačeného vzduchu, nabízí spolehlivou, energeticky účinnou výrobu, úpravu a uložení stlačeného vzduchu na minimální zastavěné ploše. „SK-Aircenter“ se proto velmi dobře hodí pro malé provozy a pro dílny se stísněnými prostorovými poměry.

14. 03 12 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubový kompresor Aircenter

Nové šroubové kompressory „SK“ vyrábějí nejen více stlačeného vzduchu s nižší spotřebou energie. Díky novému internímu řízení „Sigma Control 2“ nabízejí tyto stroje kromě vysoké efektivity také rozmanité komunikačně technické možnosti. Kromě standardních verzí (viz obrázek) jsou na výběr provedení se zabudovanou chladivovou sušičkou a verze „Aircenter“ s chladivovou sušičkou a vzdušníkem.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 729 KB)