Optimalizované systémy udržování minimálního tlaku pro kompresorové stanice

Nemálo podniků zapíná svoje kompresory v noci nebo během víkendu, aby se zabránilo ztrátám energie netěsností. Tyto metody jsou sice účinné, ale mají rozhodující nevýhodu: vzniká nebezpečí, že komponenty úpravy vzduchu se v opětovném náběhu přetíží a a síť stlačeného vzduchu se znečistí. Nápravu zjednají systémy udržování minimílního tlaku (regulátor vstupního tlaku), které Kaeser Kompressoren nyní nabízí v optimalizovaném provedení.

Systém stlačeného vzduchu DHS k úpravě stlačeného vzduchu
Optimalizované systémy udržování minimálního tlaku (regulátor vstupního tlaku) existují v různých konstrukčních velikostech. Pomáhají ušetřit energii, zajistit kvalitu stlačeného vzduchu a můžou se také dobře integrovat do nadřazených systémů řízení a kontroly.

Vykazuje-li síť stlačeného vzduchu hodně netěsností, může se stát , že po delší době odstavení kompresorů dojde ke ztrátě tlaku v potrubním systému. Po opětovném náběhu pak kompresory dodávají vzduch do prázdné sítě stlačeného vzduchu. Přitom komponenty úpravy vzduchu jako sušička nebo filtry mohou být vystaveny až desetinásobku běžného zatížení. Následkem tohoto náběhového přetížení je to, že i přes dobrou sušičku a filtrační systémy nemá stlačený vzduch v síti požadovanou kvalitu. Se systémy udržování minimálního tlaku od firmy Kaeser Kompressoren se může tomuto nežádoucímu efektu snadno a ekonomicky výhodně zabránit.

Systém udržování minimálního tlaku se instaluje přímo za poslední komponent úpravy vzduchu. Tím také zůstává stanice stlačeného vzduchu po vypnutí všech kompresorů pod tlakem. Po obnovení práce se pak systémový tlak obnoví rychle a bez náběhového přetížení. Teprve když je tento tlak dosažen, otevře se ventil systému udržování minimálního tlaku a udržuje přitom provozní tlak sušičky a filtru konstantní. Regulátor vstupního tlaku umožňuje tedy nejen samotnou úsporu energie; mnohonásobně přispívá také k zajištění kvality stlačeného vzduchu. Nové, optimalizované provedení je vybavené navíc již zdálky viditelným ukazatelem polohy ventilu a elektronickými poplachovými funkcemi. Jednoduchá elektronika se dá snadno naprogramovat bez problému přes menu, které navádí obsluhu. Také je možné připojení na nadřazené řídicí a kontrolní systémy. Přitom slouží integrovaný tlakový senzor jako zdroj signálu.

13. 06 12 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Systém stlačeného vzduchu DHS k úpravě stlačeného vzduchu

Optimalizované systémy udržování minimálního tlaku (regulátor vstupního tlaku) existují v různých konstrukčních velikostech. Pomáhají ušetřit energii, zajistit kvalitu stlačeného vzduchu a můžou se také dobře integrovat do nadřazených systémů řízení a kontroly.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 1.31 MB)