Nová za studena regenerující adsorpční sušička tlakového vzduchu

Určité způsoby nasazení tlakového vzduchu vyžadují velmi vysoký stupeň suchosti vzduchu (nízký tlakový rosný bod). K tomu patří např. některé aplikace řídícího nebo procesního vzduchu v nápojovém a potravinovém průmyslu, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, ale třeba i jiná náročná nasazení v mrazem ohrožených oblastech. Sušičky tlakového vzduchu, které těmto vysokým nárokům vyhovují, musí být dnes nejen velmi spolehlivé, nýbrž i co nejvíc cenově výhodné a energeticky efektivní. Kaeser Kompressoren nabízí za studena regenerující adsorpční sušičky DC 12 až DC 133 optimalizované sušící technikou nejvyšší úrovně.

Adsorpční sušička DC k úpravě stlačeného vzduchu
Nové za studena regenerující adsorpční sušičky tlakového vzduchu DC 12 až DC 133 dosahují velmi nízké rosné body právě tak spolehlivě jako energeticky efektivně.

Nové modely konstrukční řady DC pokrývají rozsah objemového proudu 1,2 až 13,3 m³/min a jsou dodávány připravené k zapojení s předřazenou a dodatečnou filtrací. Díky hospodárně optimálnímu dimenzování základny dosahují DC adsorpční sušičky i v extrémních podmínkách nasazení spolehlivě nízké rosné body až -70 °C. K tomu přispívá velkorysá plnící množství vysoce kvalitního sušícího prostředku „Sigma Dry“, jehož počáteční naložení bude vyčerpáno pouze z malé části. Tak je navzdory nadprůměrně dlouhé životnosti sušícího prostředku zapotřebí určitého minimum regeneračnícho vzduchu. Vedle nízkých servisních nákladů to s sebou přináší i výrazné úspory enegie. Podle potřeby jsou na výběr dvě energeticky úsporné verze řízení. Základní verze „Eco Control basic“ umožňuje flexibilní přizpůsobení regeneračního času na různá vytížení pomocí stisknutí tlačítka. Tak lze dodatečně ušetřit regenerační vzduch. Především u variabilních hodnot objemového proudu, tlaku a teploty se doporučuje na zatížení závisející řízení „Eco Control“, které automaticky přizpůsobuje zátěžové a regenerační časy aktuální spotřebě a může tak přispět k výrazným úsporám nákladů na energii. U „Eco Controlu“ s patentovanou trend rozpoznávající regulací rosného bodu jsou adsorpční zásobníky přepnuty ze sušící do regenerační fáze teprve po optimálním využití sušícího prostředku. Tak lze aktivní fázi sušení v závislosti na zatížení prodloužit o téměř 30 minut a tím ušetřit odpovídající množství regeneračního vzduchu. Navíc narozdíl od běžných řešení odpadá nasazení drahého, na údržbu náročného měřiče rosného bodu.
Pro způsoby nasazení s často přerušovanými fázemi zatížení nabízí Kaeser i sušičky s nepravidelným provozem. Přitom je běžící regenerační cyklus stále dokončován vzduchem z následně zařazeného zásobníku tlakového vzduchu. Tak je vždy při novém začatku sušení k dispozici plně regenerovaný adsorpční zásobník. Tím je předcházeno extrémním hodnotám rosného bodu způsobených příliš velkým zatížením sušícího prostředku.
Důkaz o snadném ovládání těchto sušiček v neposlední řadě dává obslužný a zobrazovací panel se srozumitelným a přehledným blokovým schématem všech zařízení. Navíc je také možné DC sušičky připojit na komfortní automatickou kontrolu nadřazeným management systémem tlakového vzduchu jako „Sigma Air Manager“.

05. 07 05 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Adsorpční sušička DC k úpravě stlačeného vzduchu

Nové za studena regenerující adsorpční sušičky tlakového vzduchu DC 12 až DC 133 dosahují velmi nízké rosné body právě tak spolehlivě jako energeticky efektivně.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 215 KB)