Nová kondenzační a adsorpční sušička Hybritec

Vcelku jako energeticky efektivní, úsporná v nákladech na energii a na relativně malém prostoru: toto umožňuje nová kombinovaná sušička Hybritec firmy Kaeser Kompressoren. Tato sušička dokáže sušit jistě a spolehlivě velká množství stlačeného vzduchu až do tlakového rosného bodu minus 40°C .

Hybridní sušička Hybritec k úpravě stlačeného vzduchu
Nová kombinovaná sušička od Kaeser Kompressoren s dodávaným množstvím do 67 m³/min, spojuje energetickou efektivitu, malý nárok na místo a spolehlivé a stabilní vytváření tlakových rosných bodů do minus 40 stupňů Celsia.

Pokud jsou nutné nízké tlakové rosné body až minus 40°C, dají se dosáhnout energeticky úsporně díky kombinovaným sušičkám, které v sobě spojují chladivové a adsorpční sušení. A to i tehdy, když jsou zapotřebí vyšší dodávaná množství. Kaeser má koncepci, která dosud produkovaný objemový proud až do 20 m³, rozšiřuje až na 67 m³/min. Nové sušičky Hybritec konstrukční řady DTI až DTH umožňují úsporu energie až do 50 procent ve srovnání s běžnými adsorpčními sušičkami. To umožňuje synergetická kombinace dvou procesů sušení.

Podle zaslaného uspořádání komponentů ve vnitřním prostoru se může dosáhnout jednak výrazně zvýšené snadnosti údržby, jednak – a to je jedinečné – se může zredukovat potřebný nárok na půdorysnou plochu až o 49 procent, bez omezení výkonnosti. Všechna místa důležitá pro údržbu jsou dobře přístupná z přední strany, to snižuje potřebný čas a nároky na servis a přispívá k dalšímu poklesu nákladů.

Známé výhody kombinované sušičky Kaeser Hybritec nabízejí jak o přibližně 50 procent nižší spotřebu výkonu ve srovnání s běžnou separátně provozovanou za tepla regenerovatelnou adsorpční sušičkou (pro tlakový rosný bod -40°C bez chladivové sušičky jako předsoušeče) nebo velmi nízké procesní teploty a dlouhé cykly sušení přirozeně také nové kompaktní sušičky Hybritec. Z toho vyplývající výrazně menší nároky na mechanické a tepelné zatížení komponentů, což zase vede k prodloužení životnosti a ke zřetelnému snížení nákladů po celou dobu životnosti.

Také s ohledem na kvalitu stlačeného vzduchu nabízejí kombinované sušičky svými velmi nízkými procesními teplotami a dlouhými fázemi chlazení výrazně stabilnější tlakové rosné body při nízkých výstupních teplotách stlačeného vzduchu. O jednoduchou a spolehlivou obsluhu se stará koncept řízení Eco Control s intuitivně obsluhovatelným dotykovým panelem.

Tam kde jsou potřebné stabilní a spolehlivé tlakové rosné body až do -40°C, kde hraje velkou roli energetická účinnost a kde je k dispozici obzvláště málo místa na instalaci, tam jsou nové kombinované sušičky Hybritec správnou volbou.

03. 09 13 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Hybridní sušička Hybritec k úpravě stlačeného vzduchu

Nová kombinovaná sušička od Kaeser Kompressoren s dodávaným množstvím do 67 m³/min, spojuje energetickou efektivitu, malý nárok na místo a spolehlivé a stabilní vytváření tlakových rosných bodů do minus 40 stupňů Celsia.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 352 KB)