Kondenzační sušičky: Efektivní odvod teplého vzduchu

Dodatečně k inovační technice latentních akumulátorů tepla, progresivnímu používání chladicího prostředku R-513A a relativně malé potřebě prostoru, boduje výkonná kondenzační sušička řady Secotec TG nyní také ještě novou regulací odpadního vzduchu. To z ní činí rekordmana v hospodárnosti při úpravě stlačeného vzduchu.

Kondenzační sušička Secotec TG od firmy Kaeser
Díky novému radiálnímu ventilátoru s regulací frekvence může být kondenzační sušička Secotec TG připojená přímo na kanál odpadního vzduchu.

S objemovým proudem až do 98 m³/min vytvořeným pro velkoprůmysl, pečují tito kompaktní obři také za nejtěžších podmínek o stabilní tlakový rosný bod – při současné maximální spolehlivosti a minimálními náklady během cyklu životnosti.

Podobně jako u klimatizačního zařízení vzniká při sušení odpadní teplo, které se musí odvádět. U dosavadních typů sušiček mohlo docházet k tomu, že se – při nepříznivém umístění sušičky – nahromadí teplo a sušička pak musí vynaložit více energie, aby teplo odváděla. U Secotec TG ije to jinak. Ve vzduchem chlazené variantě jsou sušičky poprvé vybavené radiálním ventilátorem s regulací frekvence. Radiální ventilátor s regulací frekvence odvádí v závislosti na zatížení vzniklé odpadní teplo přes proud chladicího vzduchu. Díky podrobnému zbytkovému tlaku je možné přímé připojení na sběrný kanál kompresorů. Tím se spolehlivě zabrání teplotnímu zkratu, jehož možný způsob vzniku je opětovným nasáváním teplého odpadního vzduchu.

Díky optimalizovanému uspořádání komponentů jsou nové sušičky také menší než jejich předchozí typy. Provozovatelé tak můžou snížit nejen své provozní náklady, ale také potřebu prostoru.

Všechny sušičky Secotec disponují efektivním latentním akumulačním systémem. Ten obsahuje akumulační materiál, který na základě změny fáze mezi stadia pevnou a tekutou vykazuje o 98 procent vyšší akumulační hustotu ve srovnání s běžnými akumulačními prostředky. Při stejné akumulační kapacitě jsou tak inovativní modely Secotec TF výrazně kompaktnější. Potřebují až o 46 procent menší plochu pro instalaci a jsou asi o 60 procent lehčí než běžné akumulační sušičky.

Příznivé pro klima

Nejpozději od vstupu nařízení o F-plynech je ochrana klimatu pro všechny povinností. Secotec TG je proto vybavená pro klima příznivým chladicím prostředkem R-513A. Skleníkový potenciál tohoto prostředku je ve srovnání s dosud používanými látkami výrazně menší. R-513A je dlouhodobě k dispozici a není ani toxická, ani hořlavá, a proto nebude klást na provozovatele a servisní službu žádné dodatečné požadavky.

12. 04 20 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Kondenzační sušička Secotec TG od firmy Kaeser

Díky novému radiálnímu ventilátoru s regulací frekvence může být kondenzační sušička Secotec TG připojená přímo na kanál odpadního vzduchu.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 1.20 MB)