Rekuperace tepla ušetří energii a náklady

Provozovatelé kompresorů jsou ve výhodě co se týče snížení spotřeby energie a nákladů na energii. Pro ně leží peníze doslova na ulici, oni je musí pouze zvednout – pomocí rekuperace tepla: Až 96 procent hnací energie kompresoru je k dispozici jako teplo pro další využití.

Rekuperace tepla
100 procent elektrického příkonu kompresoru se promění na teplo. Z toho je k dispozici u fluidně chlazených šroubových kompresorů až 96 procent pro další využití.

Neméně než 100 procent ke kompresoru přivedené hnací energie se změní v teplo. Pro pokud možno nejrozsáhlejší rekuperaci a další využití této energie se vynikajícím způsobem hodí vzduchem a fluidně chlazené šroubové kompresory. U nich se vyskytuje ca. 76 procent použité energie jako teplo v chladicím fluidu a nechá se z něho ve fluidním dochlazovači odebrat. Dalších 15 procent této energie se může zpětně získat jako teplo přes dochlazovač stlačeného vzduchu. Až do 5 procent odvádí elektromotor jako tepelnou ztrátu. Plně uzavřené šroubové kompresory dokonce umožňují zpětné získání i tohoto podílu energie cíleným chlazením. Tím je až 96 procent původně přivedené hnací energie k dispozici pro další využití. Pouze ca. 2 procenta se ztrácejí vyzařováním tepla a ca. 2 procenta zůstávají jako teplo ve stlačeném vzduchu.

Nejjednodušší a nejefektivnější je přímo využít kompresorem zahřátý chladicí vzduch. Přitom se vede teplý vzduch systémem vzduchových kanálů do sousedících skladových prostorů nebo dílen. Pokud není potřeba vytápěcího vzduchu, pak se ohřátý odpadní vzduch vede ven do volného prostoru snadným přestavením výkyvných klapek nebo žaluzií. Termostaticky regulované řízení žaluzií dovoluje dávkovat teplý vzduch tak přesně, že se dosahuje konstantních teplot. Kromě úplného nebo přídavného vytápění provozních prostorů se může teplý odváděný vzduch kompresoru použít příkladně také pro podporu sušicích procesů, provedení teplovzdušných bariér nebo předehřívání vzduchu pro topeniště vytápěcích zařízení. Odpovídající investice se často amortizují už v průběhu jednoho roku.

Přirozeně se může odpadní teplo kompresoru dodávat také do stávajícího teplovodního systému vytápění a zařízení užitkové vody. Nákladově nejpříznivější je to s deskovým výměníkem tepla. Ten se napojí na okruh fluidního chlazení kompresoru a předává energii z ohřátého chladicího fluida vodě určené k ohřevu. Podle toho, zda se má teplá voda využívat pro velmi citlivé procesy výroby a čištění, jako voda na sprchování a mytí nebo pro účely vytápění, používají se bezpečnostní nebo deskové výměníky tepla. Tak je bez dodatečných nároků na energii tepelně technicky využitelných asi 70 až 80 procent instalovaného výkonu kompresoru. Tato varianta rekuperace tepla je možná také s primárně vodou chlazeným šroubovým kompresorem.

Rekuperace tepla tedy může zřetelně zvýšit efektivitu zařízení na stlačený vzduch a ulehčit životnímu prostředí zamezením emisím skleníkových plynů. Výše potřebných investic se řídí podle místních okolností, účelu používání a zvoleného způsobu rekuperace tepla.

24. 08 11 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Rekuperace tepla

100 procent elektrického příkonu kompresoru se promění na teplo. Z toho je k dispozici u fluidně chlazených šroubových kompresorů až 96 procent pro další využití.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 526 KB)