Dmychadlo s rotujícími písty nyní s řízením Sigma Control 2

Kaeser doplňuje svoji výrobní paletu: dmychadla s rotujícími písty řady BBC-a FBC jsou nyní kompletně připravené k připojení s integrovanou výkonovou elektrikou stejně jako osvědčeným řízením Sigma Control 2 pro kontrolu a komunikaci. Společně můžou nyní pokrývat dodávaná množství od 2 do 72 m³/min pro přetlak do 1000 mbar resp. podtlak 500 mbar nanejvýš efektivně a energeticky úsporně. K hlavním oblastem použití dmychadel patří pneumatická doprava a úprava vody.

Dmychadlo FB
K připojení připravená dmychadla BBC/FBC s rotačními písty z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou prostoru a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Připravené k zapojení, to znamená, k dodání kompletně se senzorikou, řízením a variantně se startérem hvězda-trojúhelník nebo měničem frekvence pro pružnou regulaci otáček. Kromě toho mají kompletní verze označení CE resp. EMV pro bezporuchové používání. Pro provozovatele jako pro budovatele zařízení znamená menší náklady při plánování, konstrukci, certifikaci a dokumentaci a provádí uvedení do provozu spolehlivěji, protože všechna programování a nastavení strojů a elektrických dílů se provádějí již při výrobě.

V nových dmychadlech s rotačními písty je ale instalováno ještě více "inteligence". Širokopásmově působící tlumení hluku a pulzace se postará o nehlučný provoz nejen pro stroje, ale i potrubí.

Blok dmychadla s osvědčeným profilem rotoru Omega přináší výrazné plus k provozní spolehlivosti a použitelnosti. Svým adaptivním stlačováním umožňuje úspory ve spotřebě energie a svojí nadprůměrnou životností ložisek také při technické údržbě.

Díky prostorově úspornému uspořádání konstrukčních dílů vystačí stroje s velmi malou instalační plochou. Navíc jsou koncipovány tak, že je možné všechny údržbářské práce provádět z přední strany zařízení. Proto je u verzí se startérem hvězda-trojúhelník možné instalovat více dmychadel přímo vedle sebe. Komponenty, jako regulační ventily a tlumič hluku výfuku, které se jinak musely instalovat mimo zařízení, jsou tam už zahrnuté.

 „Sigma Control 2“ jako zabudované řízení dovoluje snadnou volbu příslušného režimu provozu dmychadla jako např. dálkové řízení počtu otáček nebo regulaci tlaku stisknutím tlačítka. Pro spolehlivý provoz dmychadla významné parametry výkonu se kontrolují senzorikou a generují odpovídající varovná a poruchová hlášení. Variantní komunikací přes datový bus (připojitelných je více různých systémů datových busů) se může indikovat přislušný provozní stav a provádět dálkové řízení stroje.
Náklady během provozu závisí ale nejen na efektivitě a spolehlivosti jednotlivých komponentů dmýchací stanice. Přitom hrají důležitou roli spíše další faktory. K těm patří skutečná potřeba tlaku a množství vzduchu, správný výběr a přizpůsobení dmychadla a jeho hnacích systémů a řízení ve sdruženém provozu odpovídající potřebě. Tady nabízí „Analýza vytížení stlačeného vzduchu“ (ADA) cennou podporu. Tím se zjistí, jak vypadá spotřeba stlačeného vzduchu v průběhu času, jak hospodárně dmýchací stanice pracuje a do jaké míry se ještě dá zvýšit její disponibilita a efektivita. Dalším důležitým nástrojem je „Kaeser-Energie-Spar-System“ (KESS) (Kaeser - systém úspory energie). Tímto plánovacím softwarem se mohou simulovat různé systémové varianty, vzájemně srovnávat a zjišťovat potenciály úspor. S ohledem na náklady během životnosti jednotlivých dmychadel stejně jako celých stanic je také nezbytně nutné získat si předem jasno o nákladech na technickou údržbu. To se však provádí fundovaným know-how v otázce projektování a konstrukce dmýchací stanice.

Z rozhodnutí pro firmu Kaeser profitují projektanti a provozovatelé nejen z výhod nové generace dmychadel, mohou využít také know-how výrobce v otázce projektování a optimalizace a tak výrazně zvýšit celkovou efektivitu plánovaného nebo stávajícího systému stlačeného vzduchu.

01. 03 13 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Dmychadlo FB

K připojení připravená dmychadla BBC/FBC s rotačními písty z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou prostoru a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 268 KB)