Dmychadla s rotačními písty s výkonnou elektrickou výzbrojí připravená k zapojení

Dmychadla s rotačními písty „CB 111 C“ a „CB 131 C“ dodává Kaeser kompletně připravené k zapojení s integrovanou výkonnou elektrickou výzbrojí a hlídáním provozu. Pokrývají dodávaná množství od 4,7 do 12,5 m³/min při přetlaku až do 1000 mbar resp. do podtlaku 500 mbar. K jejich hlavním oblastem použití patří pneumatická doprava práškového zboží, produkce ofukovacího vzduchu a vodní hospodářství.

Dmychadlo CB
Nová dmychadla s rotačními písty "CBC" připravená k zapojení z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou místa a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Nová dmychadla jsou připravena k dodání pro zapojení s kompletní senzorikou a rozběhem hvězda-trojúhelník resp. se senzorikou a měničem frekvence (pro pružnou regulaci počtu otáček). Kromě toho mají kompletní verze označení CE resp. EMV. Pro provozovatele stejně jako pro stavitele zařízení to znamená menší nároky pro projektování, montáž, certifikaci, dokumentaci a uvedení do provozu. Podle potřeby se mohou dmychadla vybavit motory různých výkonů. Tlumení hluku a pulzace pečují o tichý provoz.

V nových dmychadlech s rotačními písty je zabudováno hodně "inteligence". Ta umožňuje nejen výrazné úspory při spotřebě energie a údržbě, ale také při projektování, budování, certifikaci a uvádění do provozu. Navíc nabízí výrazné plus provozní spolehlivostí a disponibilitou.

Díky prostorově úspornému uspořádání konstrukčních dílů vystačí stroje s velmi malou instalační plochou. Navíc jsou koncipována tak, že je možné všechny údržbářské práce provádět z přední strany zařízení. Proto je možné přímo vedle sebe postavit více dmychadel. Komponenty jako regulační ventily, které se musely obyčejně instalovat mimo zařízení, jsou už integrované. Také tyto komponenty řídí „Omega Control“, interní řízení dmychadla. To sebou přináší další zjednodušení při projektování, stavbě a dokumentaci centrálních dmychacích stanic.

Náklady během provozu závisí nejen na efektivitě jednotlivých zařízení dmychací stanice. Důležitou roli přitom hrají spíše další faktory: skutečná potřeba tlaku a množství vzduchu, správný výběr a přizpůsobení dmychadla a jeho hnacích systémů a řízení ve sdruženém provozu odpovídající potřebě. Tady nabízí „Analýza vytížení stlačeného vzduchu“ (ADA) cennou podporu. Takto se dá zjistit, jak vypadá spotřeba stlačeného vzduchu v průběhu času, jak hospodárně dmychací stanice pracuje a do jaké míry se ještě dá zvýšit její disponibilita a efektivita. Dalším důležitým nástrojem je „Kaeser-Energie-Spar-System“ (KESS)= "Kaeser-systém úspory energie". Tímto plánovacím software se mohou simulovat systémové varianty, vzájemně srovnávat a zjišťovat potenciály úspor. S ohledem na náklady během životnosti jednotlivých dmychadel stejně jako celých stanic je také nezbytně nutné získat předem informace o nákladech na technickou údržbu. To však vyžaduje fundované Know-how, které Kaeser nabízí.

Z rozhodnutí pro Kaeser profitují projektanti a provozovatelé nejen z výhod nové generace dmychadel, mohou využít také Know-how výrobce pro projektování a optimalizaci a tak výrazně zvýšit celkovou efektivitu plánovaného nebo stávajícího systému stlačeného vzduchu.

07. 04 11 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Dmychadlo CB

Nová dmychadla s rotačními písty "CBC" připravená k zapojení z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou místa a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 260 KB)