Dmychadla s rotačními písty „DB 166 C“ a „DB 236 C“ s dochlazovačem

„Intelligence inside“ zní heslo, pod kterým prezentuje společnost Kaeser Kompressoren novou generaci dmychadel s rotačními písty. Modely „DB 166 C“ a „DB 236 C“ – kombinované s efektivním dochlazovačem – pomáhají nejen při úsporách energie. Charakteristickým znakem je zvláště vysoká úspora celkových nákladů.

Dmychadlo DB
Obrázek 1: Nová dmychadla s rotačními písty „DB 166 C“ a „DB 236 C“ přesvědčují nejen úspornou spotřebou energie, nýbrž také vysokou celkovou efektivitou.

Efektivita stroje nezávisí na samotné spotřebě energie, nýbrž na nákladech v průběhu jeho celé životnosti. Kaeser proto zabudoval do dmychadel s rotačními písty „DB 166 C“ a „DB 236 C“ (obr. 1) hodně „inteligence“. Provozovatelé tak sice jako dosud šetří náklady na energii a technickou údržbu, ale zcela nová je úspora nákladů při projektování, výstavbě, certifikaci a uvedení do provozu. Navíc nabízejí nová dmychadla „DB“ zřetelné plus při provozní spolehlivosti a použitelnosti. Pokrývají rozsah dodávaného množství od 10 do 25 m³/min při přetlaku až do 1000 mbar resp. 500 mbar podtlaku.

Další technické a ekonomické výhody umožňuje kombinace se vzduchem chlazeným dochlazovačem při používání citlivém na teploty: Dochlazovač „ACA“ („Air Cooled Aftercooler“; obr. 2) může snížit teplotu vzduchu z dmychadla ze 150 °C až na 10 °C nad teplotu okolí. Díky vzduchovému chlazení a speciálnímu dimenzování na očekávaná množství vzduchu při provozu dmychadla to zvládá energeticky efektivně, ekonomicky výhodně a spolehlivě při minimální tlakové ztrátě.

Optimalizovaný „Omega Profil“ rotačních pístů a odpovídající skříň bloku dmychadla skříně pečují o vysoký dodávaný výkon při příznivé spotřebě energie. Tato vlastnost je podporovaná energeticky úspornými hnacími motory IE3 a vysoce účinným přenosem síly.

Nové je také vybavení řízením „Omega Control Basic“. To přizpůsobuje výkon dmychadla potřebě vzduchu, je snadno ovladatelné, spolehlivě hlídá všechny provozní parametry a při potřebě údržby nebo při chybné funkci dává pokyny systémem hlášení. Kromě toho umožňuje bezproblémové spojení na nadřazené řízení. V neposlední řadě děkují „DB 166 C“ a „DB 236 C“ za vysoký stupeň účinnosti promyšlenému systému chlazení, ten nasává chladicí vzduch motoru odděleně od sacího vzduchu dmychadla. Výsledkem toho všeho je energetická účinnost, spolehlivost a použitelnost.

Dmychadla jsou připravena k zapojení s kompletní senzorikou a rozběhem hvězda-trojúhelník resp. se senzorikou a měničem frekvence (pro pružnou regulaci otáček), ale také s možností dodání bez výkonové části/senzoriky. Kompletní verze mají označení CE resp. EMV. Pro provozovatele stejně jako pro výrobce zařízení to znamená menší nároky pro projektování, montáž, certifikaci, dokumentaci a uvedení do provozu. Podle potřeby se mohou namontovat různé hnací motory od 7,5 do 45 kW.

Dmychadlo a elektrika se montují prostorově úsporně na opět zmenšeném základním rámu proti předchozím modelům.

Tlumení hluku a tlumení pulzace pečují o tichý provoz. Ochranné mříže ventilátoru a řemenového pohonu chrání obsluhující personál podle strojních směrnic.

10. 05 12 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Dmychadlo DB

Obrázek 1: Nová dmychadla s rotačními písty „DB 166 C“ a „DB 236 C“ přesvědčují nejen úspornou spotřebou energie, nýbrž také vysokou celkovou efektivitou.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 187 KB)
Dochlazovač dmychadla ACA

Obrázek 2: Výhradně vyvinuté pro dmychadla s rotačními písty: dochlazovač vzduchu z dmychadla „ACA“

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 202 KB)