EBC: nová konstrukční řada dmychadel s rotačními písty připravených k připojení

Dmychadla s rotačními písty „EB 291 C“ a „EB 421 C“ dodává Kaeser kompletně připravené k zapojení s integrovanou výkonnou elektrickou výzbrojí a hlídáním provozu. Při hnacích výkonech od 18,5 do 75 kW pokrývají dodávaná množství od 15 do 40 m³/min pro přetlak do 1000 mbar resp. podtlak do 500 mbar. K jejich hlavním oblastem použití patří pneumatická doprava práškového zboží, produkce ofukovacího vzduchu a vodní hospodářství. Kromě konstrukčních řad CBC a DBC jsou tedy nyní k dispozici dmychadla v této výbavě pro dodávaná množství od 4,7 do 40 m³/min.

Dmychadlo EBC
Nová dmychadla EBC s rotačními písty připravená k zapojení z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou prostoru a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Dmychadla EBC jsou k dodání připravená pro zapojení s kompletní senzorikou a rozběhem hvězda-trojúhelník resp. se senzorikou a měničem frekvence (pro pružnou regulaci počtu otáček). Kromě toho mají kompletní verze označení CE resp. EMV. Pro provozovatele stejně jako pro stavitele zařízení to znamená menší nároky pro projektování, montáž, certifikaci, dokumentaci a uvedení do provozu. Podle potřeby se mohou dmychadla vybavit různými výkony motorů. Tlumení hluku a pulzace pečují o tichý provoz.

V nových dmychadlech s rotačními písty je zabudováno hodně "inteligence". Ta umožňuje nejen výrazné úspory při spotřebě energie a při údržbě, ale také při projektování, budování, certifikaci a uvádění do provozu. Navíc nabízejí výrazné plus provozní spolehlivostí a disponibilitou.

Díky prostorově úspornému uspořádání konstrukčních dílů vystačí stroje s velmi malou instalační plochou. Navíc jsou koncipovány tak, že je možné všechny údržbářské práce provádět z přední strany zařízení. Proto je možné přímo vedle sebe postavit více dmychadel. Komponenty, jako regulační ventily, které se musely obyčejně instalovat mimo zařízení, jsou už integrované. Také tyto komponenty řídí „Omega Control“, interní řízení dmychadla. To sebou přináší další zjednodušení při projektování, stavbě a dokumentaci centrálních dmýchacích stanic.

Náklady během provozu ale závisí nejen na efektivitě jednotlivých zařízení dmychadlové stanice. Hrají přitom důležitou roli spíše další faktory. K těm patří skutečná potřeba tlaku a množství vzduchu, správný výběr a přizpůsobení dmychadla a jeho hnacích systémů a řízení ve sdruženém provozu odpovídající potřebě. Tady nabízí „Analýza vytížení stlačeného vzduchu“ (ADA) cennou podporu. Tím se může zjistit, jak vypadá spotřeba stlačeného vzduchu v průběhu času, jak hospodárně dmychadlova stanice pracuje a do jaké míry se ještě dá zvýšit její disponibilita a efektivita. Dalším důležitým nástrojem je „Kaeser-Energie-Spar-System“ (KESS) (Kaeser - systém úspory energie). Tímto plánovacím software se mohou simulovat systémové varianty, vzájemně srovnávat a zjišťovat potenciály úspor. S ohledem na náklady během životnosti jednotlivých dmychadel stejně jako celých stanic je také nezbytně nutné získat si předem jasno o nákladech na technickou údržbu. To však vyžaduje fundované Know-how, které Kaeser nabízí.

Z rozhodnutí pro firmu Kaeser profitují projektanti a provozovatelé nejen z výhod nové generace dmychadel, mohou využít také Know-how výrobce pro projektování a optimalizaci a tak výrazně zvýšit celkovou efektivitu plánovaného nebo stávajícího systému stlačeného vzduchu.

24. 05 12 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Dmychadlo EBC

Nová dmychadla EBC s rotačními písty připravená k zapojení z programu "Compact" přesvědčují nejen samotnou úspornou spotřebou energie, nýbrž také malou potřebou prostoru a vysokou celkovou efektivitou. Dmychadla jsou koncipovaná tak, aby se mohlo postavit více zařízení přímo vedle sebe.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 191 KB)