Šroubová vakuová zařízení s novým efektivním ovládáním

Pro hospodárnou výrobu hrubého vakua až do 10 mbarů absolutního tlaku (99% vakuum) nabízí Kaeser Kompressoren moderní šroubová vakuová zařízení, která díky novému systému ovládání „Sigma Control" pracují ještě účinněji než doposud.

Šroubové podtlakové zařízení se Sigma Control
Společnost Kaeser Kompressoren vybavila svá šroubová vakuová zařízení vysoce efektivním ovládáním „Sigma Control“, které vychází z průmyslového PC. Pro uživatele to představuje další úsporu energie, nižší náklady na údržbu, vyšší provozní spolehlivost a disponibilitu i bezproblémové napojení na systémy řízení a teleservis.

„Sigma Control" je inovativní ovládání vyvinuté na bázi průmyslového PC; otevírá uživateli celou řadu výhod, jako je další úspora energie, nižší náklady na údržbu, vyšší provozní spolehlivost a disponibilitu, zjednodušené ovládání a bezproblémovou možnost napojení na stávající systémy řízení. Zařízení navíc mohou využívat teleservisu.
Konstrukční řady ASV, BSV a CSV pokrývají oblast dopravního výkonu od 4 do 16 m³/min; potřebné výkony pohonu leží mezi 7,5 a 30 kW. Díky vybavení systémem pro vypouštění par ze vzduchu bylo možno optimalizovat vlastnosti výrobku, jako je vysoká spolehlivost, úsporná spotřeba energie, malé požadavky na údržbu a dlouhá životnost. Tento systém umožňuje odsávat vzduch i z vlhkých oblastí.
Řemenový pohon s dlouhou životností a automatickým dovypínáním zajišťuje vysoký stupeň účinnosti přenosu hnací síly. Vysoce dimenzované chlazení zajišťuje nízké provozní teploty a systém odlučování kapalin výrobu vakua ohleduplnou k životnímu prostředí. Kapalina, která se v zařízení přečerpává, zajišťuje neustálé optimální mazání prvků oběžných kol a rovněž vysoce dimenzovaných ložisek. I když se jedná o prostorově úspornou kompaktní konstrukci, jsou všechny stavební díly snadno přístupné. Vakuová zařízení jsou vedle toho vybavena spouštěcím systémem, který zabrání přetížení pohonného motoru ve fázi spouštění, a tak umožňuje ušetřit ještě více energie. Rozsáhlé příslušenství pro připojení vakuového zařízení na straně sání umožňuje snadné provedení prací.

25. 04 02 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Šroubové podtlakové zařízení se Sigma Control

Společnost Kaeser Kompressoren vybavila svá šroubová vakuová zařízení vysoce efektivním ovládáním „Sigma Control“, které vychází z průmyslového PC. Pro uživatele to představuje další úsporu energie, nižší náklady na údržbu, vyšší provozní spolehlivost a disponibilitu i bezproblémové napojení na systémy řízení a teleservis.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 358 KB)