Sigma Air Service – důležitý je celkový pohled

Díky svému centrálnímu významu jako klíčový nositel energie by měl být tlakový vzduch ve výrobních podnicích nepřetržitě k dispozici v potřebné kvalitě, množství a s požadovaným tlakem. Současně platí, snížit produkční náklady a zúžit procesy, aby bylo možné dále obstát v konkurenčním boji. Předpokladem proto je všeobecná průhlednost nákladů a komplexní péče o systémy.

Služba zákazníkům Sigma Air Service
Sigma Air Service umožňuje optimalizovanou disponibilnost a provozní bezpečnost zásobování tlakovým vzduchem a zároveň pomáhá ušetřit náklady.

Právě zde začíná Sigma Air Service od Kaeser Kompressoren. Systémoví technici, kteří jsou zkušenými odborníky v oblasti mechaniky, elektrotechniky, úpravy tlakového vzduchu, řízení a regulace, udržují a optimalizují pravidelně a včas celkový systém v provozovně uživatele, který se skládá z výroby, úpravy a managementu tlakového vzduchu.
Plánování údržby vyladěné na vytížení kompresorové stanice přebírá Kaeser Kompressoren. Pro zjištění optimálního údržbového intervalu je toto plánování podporováno online-systémy. Hlavními cíly jsou nejvyšší možná dostupnost, optimální provozní bezpečnost a nízké náklady na tlakový vzduch

Až o 30% nižší náklady na energii
Podle vytížení kompresorové stanice činí podíl nákladů na energii a celkových nákladů pro výrobu tlakového vzduchu až 90%. Tudíž se vyplatí, když alespoň jednou v roce servisní odborník podrobně prohlédne celkový systém – a nejen jednotlivé komponenty. Neboť u mnoha kompresorových stanic je možné pomocí Sigma Air Service prokazetelně snížit náklady na energii až o 30%!

Bezpečnost nejvyšší úrovně
Optimalizovaný celkový systém tlakového vzduchu je však jen   j e d e n   nosný pilíř aktuálního provozního zásobování energií. Navíc je nepostradatelná jistota, že předpisy o provozní bezpečnosti a prevenci nehod, jsou servisem automaticky zpracovávány a právně dokumentovány.
Jako při údržbě letadla se servisní technici firmy Kaeser řídí produktovými a časovými plány práce pomocí kontrolních seznamů a definovaných sad opotřebovávaných dílů. Ke stěžejním úkolům této komplexní údržby patří mimo jiné optimalizace zapínacích a vypínacích tlaků, kontrola druhu regulace časových spínačů a komunikace Sigma Air Manageru s kompresory stanice. Servisní technik následně dokumentuje provedené práce a bezpečnostní zkoušky.
Tak uživatel zařízení získá kromě optimalizované provozní bezpečnosti a disponibility tlakového vzduchu také právní záruku. Neboť Sigma Air Service nabízí garanci, že jsou všechny předpisy týkající se kompresorové stanice prokazatelně dodržovány.
Kromě toho zaručuje Sigma Air Service výhradní používání originálních dílů Kaeser. Pro uživatele to znamená záruku životnosti použitých dílů, jakož i možnost využívat údržbové intervaly v plném rozsahu.

Lehce dostupný servis nenáročný na finanční prostředky
Se Sigma Air Service dává uživatel systému tlakového vzduchu údržbu kompletně do rukou expertů, kteří jej komplexním postupem podporují při zajišťování disponibility tlakového vzduchu, při ušetření nákladů na energii, snížení zatížení životního prostředí a eventuelně dokonce při získání podpory od státu. Navíc zůstává kompresorová stanice díky „Updatu od výrobce“ stále na nejvyšším stupni techniky.
Se Sigma Air Service se uživatel tlakovzdušného zařízení může soustředit na svou základní kompetenci a svůj personál původně určený k údržbě ještě efektivněji využívat ke zvýšení hospodářského výsledku podniku.

08. 03 06 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Služba zákazníkům Sigma Air Service

Sigma Air Service umožňuje optimalizovanou disponibilnost a provozní bezpečnost zásobování tlakovým vzduchem a zároveň pomáhá ušetřit náklady.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 2.48 MB)