Sigma Air Utility: Kupujte jen stlačený vzduch!

Vždy ta nejhospodárnější výroba stlačeného vzduchu a placení jen toho, co se skutečně spotřebuje. Namísto kompresorové stanice si jednoduše koupíte jen stlačený vzduch – provozní model Sigma Air Utility to umožňuje.

Sigma Air Utility
Při kontraktaci zůstává stanice stlačeného vzduchu majetkem dodavatele systému. Zákazník platí jen skutečně odebrané množství stlačeného vzduchu.

Provozní modely, jako je Sigma Air Utility od společnosti Kaeser Kompressoren, nabízí oproti běžnému provozování tlakovzdušných zařízení mnoho výhod. Zákazník může ihned začít využívat energeticky úsporné zásobování stlačeným vzduchem, aniž by musel vynaložit počáteční investici. Plánování, instalaci a provoz přebírá společnost Kaeser Kompressoren podle požadavků a pravidel zákazníka. Uživatel tak ušetří náklady na kompresorovou stanici, není zatížen z hlediska personálu a údržby a přeměňuje fixní náklady na ihned daňově uznatelné variabilní provozní náklady, protože jde pouze o stlačený vzduch za smluvně stanovenou cenu za kubický metr. Společnost Kaeser Kompressoren se jako poskytovatel systémů stará o maximálně hospodárný a spolehlivý provoz a prvotřídní péči o zásobování stlačeným vzduchem; sama má také zájem na tom, aby se stanice vždy přizpůsobila změněným provozním podmínkám a nejnovějšímu stavu techniky.

Také údržba má svoje výhody. Kompresorová stanice Sigma Air Utility od společnosti Kaeser je například prostřednictvím systému Sigma Air Manager 4.0 a připojení k servisnímu středisku Kaeser pod stálým dohledem. Tak je trvale zaručena maximální možná efektivita a disponibilita stlačeného vzduchu, a tím také bezpečnost výroby.

Uživatelé, kteří se rozhodnou, že místo kompresorové stanice budou nakupovat jen stlačený vzduch v potřebném množství a kvalitě, zlepší průhlednost nákladů svého provozu. Namísto komplikované kalkulace smíšených nákladů je tu pevná cena za kubický metr stlačeného vzduchu, která je dlouhodobě pevně stanovena, a proto je spolehlivým podkladem pro kalkulaci. Základní cena stanovená pro celou smluvní dobu pokrývá náklady na zařízení, provoz a odebrání základního množství stlačeného vzduchu. Pro dodávku objemu stlačeného vzduchu, který překračuje tento základní objem, platí rovněž smluvně stanovená cena za větší množství. Přesná měření zaručují, že se započítá pouze takový objem stlačeného vzduchu, který bude skutečně odebrán ze sítě. 

Model Sigma Air Utility je velmi zajímavou variantou zejména tehdy, když jde o rychlé zvýšení energetické účinnosti. Outsourcing zde nabízí elegantní řešení. 

Možnosti úspor kontraktací stlačeného vzduchu podle modelu Sigma Air Utility jsou různě vysoké. Když podnik „přestoupí“ na kontrakt na stlačený vzduch, nainstaluje smluvní partner zpravidla úplně nový systém stlačeného vzduchu, takže lze využít veškerý potenciál úspory energií. Skutečně dosažitelné snížení nákladů na stlačený vzduch závisí na použitém zařízení; 30 procent úspor už není žádnou vzácností. A to trvale.

12. 04 17 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Sigma Air Utility

Při kontraktaci zůstává stanice stlačeného vzduchu majetkem dodavatele systému. Zákazník platí jen skutečně odebrané množství stlačeného vzduchu.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 353 KB)