Teleservis zvyšuje disponibilitu a hospodárnost kompresorů

Ve většině případech využití v průmyslu musí být dnes stlačený vzduch k dispozici neustále. Teleservis je proto i pro oblast zásobování stlačeným vzduchem stále důležitější. Pod označením "Sigma Tele Care" nabízí společnost Kaeser Kompressoren jako službu spojení skládající se z dálkové diagnózy a údržby zaměřené podle potřeby a preventivní údržby.

Teleservis
"Sigma Tele Care", teleservis pro stanice se stlačeným vzduchem, který vychází ze spojení moderní kompresorové techniky a datové komunikace, umožňuje vyšší disponibilitu při nižších nákladech.

Co se týče doby využívání stanice pro stlačený vzduch nejsou náklady na nákup v porovnání s provozními nákaldy tak významné: náklady na investice představují podle provozu a vytížení pouze 10 až 20 %. 80 až 90 % nákladů během životnosti připadají na energii, ošetřování a údržbu. Kaeser se stará o kompresory prostřednictvím teleservisu. Každý z kompresorů Kaeser, který je vybavený průmyslovým interním ovládáním přes PC "Sigma Control", je možno "přihlásit" buď přímo nebo přes pojení přes vhodné nadřazené ovládání do celosvětové datové sítě Kaeser. Odborníci výrobce tak mohou neustále kontrolovat provozní profil a při vycházení z momentální potřeby stlačeného vzduchu může servisní personál přizpůsobit provozní parametry stanice na stlačený vzduch podle změny okolních podmínek. Tak je možné neustále využívat energeticky výhodnou pracovní oblast. Vedle toho průběžné sledování umožňuje předem plánovat údržbu s použitím personálu a materiálu, čímž se ušetří náklady. Tak je možné plně využít životnosti dílů a snížit náklady na cyklus životnosti.

Díky předávání všech relevantních provozních dat podléhá stanice se stlačeným vzduchem neustálé kontrole servisní centrály výrobce a jeho autorizovaného partnera, i když je na opačném konci světa. Servisní technik, který je přítomen prostřednictvím datového spojení, může v případě závady vytvořit přesnou diagnózu a okamžitě stanovit, jaké náhradní díly jsou potřeba. To rovněž přispívá ke zkrácení případných dob výpadku, vysoké kvalitě informací a preventivním, podle skutečných životností strojů stanovených servisních prací.

V konečném důsledku vede kombinace "inteligentních" produktů, globální datové sítě, kompetentních partnerů a firemní filosofie zaměřené na optimalizaci nákladů téměř nutně k "Sigma Tele Care" (teleservis), která tvoří integrální součást všech nabídek společnosti Kaeser, ať už se jedná o samostatné stroje nebo o kompletní systémy se stlačeným vzduchem.

Servisní technici uživatele stlačeného vzduchu a výrobce v centrále teleservisu mohou například používat prostřednictvím systému řízení
"Sigma CC" (CC = Control Center) informace uložené v paměti událostí, která je v každém ovládání "Sigma Control", i informace uložené na serveru nadřazeného ovládání. Díky vytváření kompletních protokolů všech provozních údajů je tímto způsobem možné rychle odhalit jakékoliv problémy. Tak se ušetří některé náklady a časově náročná návštěva na místě použití.

Tak je možno například zpětně vysleovat změny tlaku, k určitým časovým okamžikům přiřadit hodnoty spotřeby stlačeného vzduchu, zjistit aktuální provozní teploty a křivky teploty u všech strojů, zkontrolovat diferenční tlaky jednotlivých kompresorů, zjistit zbývající dobu používání dílů, u nichž se provádí údržba. Vedle toho jsou na požádání k dispozici informace o vytížení stanice, o provozních časech, časech chodu se zatížením i při volnoběhu, průběhu dílčího zatížení a provozních stavech kompresorů.

18. 03 02 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Teleservis

"Sigma Tele Care", teleservis pro stanice se stlačeným vzduchem, který vychází ze spojení moderní kompresorové techniky a datové komunikace, umožňuje vyšší disponibilitu při nižších nákladech.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 223 KB)