Technika budoucnosti: Nízký tlak 4.0

Inteligentní a snadné řízení dmychadla: Sigma Air Manager 4.0 je řešení pro automatizaci dmychacích stanic. Přináší nejvyšší energetickou efektivitu a úsporu nákladů a umožňuje využití aplikací ve smyslu Průmyslu 4.0.

Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0
Sigma Air Manager 4.0 nejen velmi efektivně kontroluje a řídí všechny komponenty dmychací stanice, ale připravuje je také pro koncepci Průmyslu 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 je základem dmychací stanice a klíčovou technikou pro využití budoucích služeb ve smyslu Průmyslu 4.0. Jako ústřední inteligence s nejvyšší efektivitou řídí jednotlivé stroje a přizpůsobuje dopravní výkon perfektně na profil potřeby objemového proudu. Potřebuje pouze údaje od procesního řídicího systému k požadovanému diferenčnímu tlaku a optimálně pak reguluje všechna dmychadla. Pokrytí částečného zatížení a jednotlivá řešení tím patří minulosti. Centrální dmychací stanice zajišťuje všechnny aplikace. Během sekundy analyzuje provozní data, simuluje alternativy jednání a pak zvolí tu, která je nejefektivnější. Výsledkem je energetická účinnost v dosud nepoznaném rozsahu.

Všechny komponenty stanice se optimálně vzájemně přizpůsobí a pracují na požadavku zákazníka. Z procesu se sledováním v reálném času získávají, přenášejí a vyhodnocují provozní údaje. Výsledky slouží k tomu, aby se mohly co nejdříve předvídat možné poruchy a včasným zásahem se jim dalo zabránit.

SAM 4.0 může komunikovat ve 30 jazycích a a snadno ovladatelný 12-palcový barevný displej Touch-Screen okamžitě na první pohled ukazuje, zda se stanice nachází energeticky v „zeleném pásmu“. Provozní stavy, průběh tlaku, dodávané množství a výkon stejně jako údržbová a eventuálně poruchová hlášení v aktuálním časovém okamžiku a přirozeně také z minulosti, se můžou hravě zobrazit a analyzovat. Nejen na stanovišti, ale díky síťovému připojení také pohodlně na PC v kanceláři nebo na jiném místě. To dává jistotu, vytváří základnu pro preventivní údržbu a umožňuje také využití pro Energetický management podle ISO 50001.

Nadřazené řízení nyní otevírá nové možnosti provádění předvídané technické údržby dmychadel. Dosud se mohla údržba provádět teprve podle turnusových servisních termínů nebo opravy teprve po výskytu poruchového hlášení. Se SAM 4.0 je nyní možné, již před vznikem poruchy zahájit opatření technické údržby a tak zabránit nákladům na prostoje a následným škodám.

Senzory integrované do strojů a řízení Sigma Control 2 zjišťují procesní data a okamžitě je předávají na Sigma Air Manager 4.0. Pomocí speciálního softwaru se informace předávají do Kaeser Data Center a analyzují v reálném času. V Kaeser Data Center se provádí centrální monitorování a zpracování provozních hlášení. V případě potřeby jsou zaváděna potřebná opatření pro předvídanou technickou údržbu.

Nakonec se tak může provádět údržba a eventuální opravy v tom okamžiku, ve kterém jsou skutečně nutné. Šetří to čas, náklady a zajišťuje spolehlivější disponibilitu dmychadla a tím také zásobovaných procesů.

22. 01 18 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0

Sigma Air Manager 4.0 nejen velmi efektivně kontroluje a řídí všechny komponenty dmychací stanice, ale připravuje je také pro koncepci Průmyslu 4.0.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 463 KB)